กทม. คิกออฟ 9 พ.ค.นี้ ปล่อยทีมรณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ดาวกระจาย 50 เขต ชวนคนกรุงไปใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้ คาดครั้งนี้ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 70%

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ว่า

เหลือเวลาอีกไม่นานจะถึงวันเลือกตั้ง กทม. ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้สนับสนุนการจัดการการเลือกตั้ง ได้เตรียมพร้อมในทุกด้าน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนให้ได้มากที่สุด

โดยคาดว่าคนกรุงเทพฯ จะให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งนี้และใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 70% จากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งล่าสุดเมื่อมี.ค.56 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 63.98% ส่วนการเลือกตั้ง สก. เมื่อส.ค.53 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 41.14%

ในส่วนของการรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งกทม.ได้เริ่มปูพรมประชาสัมพันธ์นับตั้งแต่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ภายใต้แนวคิด “เสียงคุณสำคัญ 22 พฤษภาคม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง” ระยะแรกเป็นการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงวันเวลาในการเลือกตั้งการรับสมัครรับเลือกตั้ง ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย รวมทั้งสื่อมวลชน

จากนั้นได้มีการให้ข้อมูลความรู้เรื่องการเลือกตั้ง ความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสก. โดยมีการจัดทำเพลงรณรงค์เลือกตั้งสปอตวิทยุ อินโฟกราฟิก และคลิปสั้นต่างๆ เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือพยายามแจ้งเตือนให้ผู้ที่มีการแจ้งย้ายเขตไม่ถึง 1 ปี ตรวจสอบและกลับไปเพิ่มชื่อที่เขตเดิมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง สก.ได้ ภายในวันที่ 11 พ.ค.นี้

นายขจิต กล่าวต่อว่า ส่วนช่วงโค้งสุดท้ายจากนี้ไปจะเริ่มเข้มข้นขึ้น โดยจะมีกิจกรรมรณรงค์ก่อนการเลือกตั้ง ด้วยการ Kick off ปล่อยทีมชุดรณรงค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.นี้เป็นต้นไป ที่บริเวณลานคนเมือง รวมถึงมีการรณรงค์ฯ ทั้ง 6 กลุ่มเขต กระจายตัวไปตามหมู่บ้าน ชุมชน สถานที่ต่างๆทั่วทั้ง 50 เขต

โดยใช้เส้นทางทั้งทางเรือทางรถ และการเดินเท้า และใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้คนกรุงเทพฯ ได้เห็นและเข้าถึงได้มากที่สุด ทั้งสื่อบุคคลจาก 50 สำนักงานเขตสื่อออนไลน์ ออนแอร์ เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ และจดหมายถึงผู้ใช้สิทธิ์ 1.68 ล้านบ้าน กระตุ้นการไปใช้สิทธิ์ ให้รู้ขั้นตอนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ซึ่งครั้งนี้มีการเลือก ผู้ว่าฯ กทม. และสก.พร้อมกัน การเตรียมพร้อมหลักฐานแสดงตน การลงคะแนนไม่ให้เป็นบัตรเสียการแจ้งก่อน/หลังหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง

รวมทั้งสร้างความเข้าใจกรณีการเปลี่ยนแปลงหน่วยหรือสถานที่เลือกตั้ง เป็นต้น โดยกทม.อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 1,374,131 คนตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตน เพื่อเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาดูแลและพัฒนากรุงเทพฯ ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน