สภาสตรีฯ เปิด ‘บ้านมนังคศิลา’ จัดงานวันเด็ก ภายใต้แคมเปญ “เด็กเอ่ย…เด็กดี”

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติโดยมี นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการสมาชิกสมทบ ในฐานะประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีกรรมการและผู้แทนองค์กรสมาชิก ของสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เด็กเอ่ย…เด็กดี” เพื่อให้สอดรับกับคำขวัญวันเด็กของนานกรัฐมนตรี โดยมีเด็ก ๆ จากละแวกชุมชนใกล้เคียงและจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชานุกูล ทุนโรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ มากกว่า 1,000 คน ณ บริเวณบ้านมนังคศิลา

ทั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานฉลองวันเด็กติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กๆได้รับทราบความสำคัญของเด็กและเป็นกิจกรรมที่องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ “เด็กเอ่ย…เด็กดี” ซึ่งเป็นเยาวชนที่สำคัญของประเทศได้ยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมุ่งหวังให้เด็ก ๆ รู้จักหน้าที่ของตนรวมทั้งอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีจิตสำนึกที่จะเป็นเด็กดี มีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยเริ่มจากการเป็นคนดีของครอบครัว ของชุมชน และของประเทศชาติ ไม่ปล่อยเวลาว่างให้สุญเปล่า ตั้งใจใฝ่หาความรู้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

ดร.วันดี กล่าวว่าการใช้ชื่องานว่า “เด็กเอ่ย…เด็กดี” ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ดังคำขวัญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯเมืองเลย ย้อนวัย “แต่งชุดนักเรียน ถีบจักรยาน ไปงานวันเด็ก” (คลิป)
บทความถัดไปแฉร้านปิ้งย่างตลาดดัง ติดป้ายหัวละ239 แต่คิดเงินมาบวกเพิ่ม30 เพราะมากินคนเดียว