ผบ.ทอ. ประดับเครื่องหมายความสามารถการบิน มอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น น.148

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 5 ส.ค.2565 ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น น.148 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน 33 คน โดยมีพล.อ.ต.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนดจะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ 2 รุ่นๆละประมาณ 30–34 คน

ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่น น.148 เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564 โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ 32 คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ 2 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 16 ก นามเรียกขานว่า“CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ 90 ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม 34 คน

ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 19 นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 20 และ 20 ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ 110 ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 33 คน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565

สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ คือ ร.ต.ฉัตริน โทนุสิน, ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ คือ ร.ท.ปวริศ เตชะชนะชัย และ ศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป คือ ร.ท.พีรวัส เกิดสกุล และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน