สคช. ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย สืบสาน โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และ มศว. เตรียมความพร้อมจัดทำชุดฝึกอบรมระยะสั้น ในกลุ่มงานผ้าทอและออกแบบ

วันที่ 11 ก.พ.2567 ณ โรงแรม พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด น.ส.จุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒ และคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง สคช. ว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะมาช่วยให้การรับรองและให้คุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนบุคคลากรหน้าใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม OTOP จึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยเน้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ

โดยครั้งนี้มีกลุ่มผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษา 7 แห่ง อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกลุ่มผู้ประกอบการด้านผ้าทอ

ในการปฏิบัติการ (Workshop) ได้แบ่งกลุ่มให้ความรู้เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 : การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล โดย ผศ.ดร รวิเทพ มุสิกะปาน และนายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นที่ร่วมสมัย

กลุ่มที่ 2 : การต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย โดย อาจารย์ ดร. กรกลด คำสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นที่ร่วมสมัย

กลุ่มที่ 3 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดย อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

กลุ่มที่ 4 : การผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BGC) โดย นายนุวัฒน์ พรมจันทึก ผู้เชี่ยวซาญด้านการผสิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG)

กลุ่มที่ 5 : กลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์ ดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช ผู้เชี่ยวซาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน