มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น มอบ 2 แสนบาท ให้กับโรงเรียน 21 แห่ง เลือกช้อปหนังสือที่ชอบ ในงานสัปดาห์หนังสือฯ สนับสนุนเด็กไทยให้รักการอ่าน

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น โดย PUBAT จับมือพันธมิตร มอบทุนหนังสือโดนใจ 200,000 บาท ให้ 20 โรงเรียน และ 1 โครงการ เลือกซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตรงใจ และอยากอ่าน เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักการอ่าน ให้เยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) มอบทุนจากกิจกรรมหนังสือตรงใจ ใน “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ 20 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร และ 1 โครงการ เพื่อใช้ซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการมอบทุนให้เลือกซื้อหนังสือตรงใจ ใน “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ด้วยการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติในการบริจาคหนังสือเก่า หนังสือเหลือใช้ ในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสเลือกหนังสือคุณภาพ และที่สำคัญคือ ได้หนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตรงใจ และอยากอ่าน ทำให้เยาวชนได้หันมาสนใจ รักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

โดยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ได้มอบทุนตามโครงการดังกล่าวจำนวน 21 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ จำนวน 10 แห่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) 10 แห่ง และโครงการเพื่อเด็กในชุมชนบริเวณพื้นที่ทองหล่อ 1 แห่ง ที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกจากมูลนิธิฯ เพื่อให้เลือกซื้อหนังสือมากกว่า 1 ล้านเล่ม จาก 322 สำนักพิมพ์รวม 914 บูธ ในงานหนังสือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ เพื่อส่งต่อโอกาสด้านการอ่านที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยผูกพันและรักการอ่านมากขึ้น

นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการอ่านอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และมีกิจกรรมสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และระดมทุนด้วยการรับบริจาค เพื่อให้นําทุนไปเลือกซื้อหนังสือให้กับหน่วยงานในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ทั้งโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ห้องสมุด และชุมชนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ขยายไปยังพื้นที่สู่กลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และทัณฑสถานต่างๆ ในประเทศอีกด้วย

“เรามอบทุนเพื่อให้เด็กๆ ไปเลือกหนังสือที่ตรงใจอยากอ่านเอง จากเดิมเป็นการบริจาคหนังสือ ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการอ่าน ขณะเดียวกันก็มีโอกาสให้เขามาเลือกหนังสือเองในงานสัปดาห์หนังสือฯ ซึ่งมีให้เลือกเป็นล้านเล่ม” นายสุวิช กล่าว

นายดิษยุทธ์ บัวจูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ลาน จ.ลำพูน กล่าวว่า ทุนหนังสือตรงใจเป็นการขยายโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งขาดแคลนหนังสือเป็นอย่างมาก เพราะการอ่านถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดและคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันการได้เลือกอ่านหนังสือดีๆ ตามความสนใจก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจรักการอ่านตลอดชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ สามารถรวมสมทบทุนโครงการหนังสือตรงใจได้
ณ บูธของมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น บริเวณด้านข้างฮอลล์ 5 ตลอดการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Thai Book Fair

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน