กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน )

2 เมษายน 2567 – ที่ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน )

โดยมีพระปิยกิตติโก (ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน) พร้อมพระภิกษุสงฆ์ตำรวจตระเวนชายแดน รวม 28 รูป ซึ่งบวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา ชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน ) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจตระเวนชายแดนและพสกนิกรชาวไทย

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วทุกภูมิภาค ได้พระราชทานโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพอนามัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเองและส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยในสังกัด รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน