เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพใช้ที่ดินเนื้อที่รวม 147-3-41 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการนั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะเป็นองค์กรด้านวิชาการให้การศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

และมาตรา 50 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ระบุให้บุคคลมีหน้าที่ (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม จึงไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเฉพาะโครงการบ้านพักตุลาการ และอาคารชุดของข้าราชการตุลาการในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ดังมีเหตุผล ดังนี้

1.พื้นที่การก่อสร้างลุกล่ำเข้าไปพื้นที่ป่าที่มีลักษณะสมบูรณ์มาก มีการถมลำห้วยน้อยใหญ่เดิม ซึ่งจะทำให้เปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของน้ำได้ กระทบกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงจะทำลายระบบความหลากหลายชีวภาพของป่าที่อุดมสมบูรณ์ และบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร อีกทั้ง ยังมีอ่างน้ำที่เป็นแหล่งผลิตน้ำกินน้ำใช้ของชาวเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย น้ำปนเปื้อนที่มาจากการใช้ของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านพักและอาคารชุดต่างๆได้

2.ในพื้นที่ป่าดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน มีลักษณะหรือแหล่งที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ระบบนิเวศที่มีสภาพทางธรรมชาติ แม่น้ำ ภูเขา น้ำตก สภาพทิวทัศน์ของป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์มีพืชนานาชนิด และเป็นแหล่งรวมความผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

และ 3.การก่อสร้างบ้านพักในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพเป็นทัศนียภาพอุจาด และเป็นรสนิยมในการเข้าไปอยู่ในป่าที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะมีการเอาอย่าง และกระทบต่อความรู้สึกของชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการทำลายคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และขัดต่อความเชื่อขึดหลวงของชาวล้านนา

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงไม่เห็นด้วยต่อการสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ และโปรดคืนผืนป่าโดยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าดังกล่าวโดยเร็วต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน