พระเครื่อง ‘ในหลวง’ ทรงสร้าง (12)

17 พ.ย. 2559 - 01:11 น.

ข่าวสดพระเครื่อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วัตถุมงคลฉลอง 100 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตอนที่ 2

4.พระชัยวัฒน์จุฬาลงกรณ์ สร้างรูปแบบเดียวกับพระกริ่งจุฬาลงกรณ์ทุกประการ ตอกโค้ดรูปอุณาโลม ตอกไว้ที่ใต้ฐานมีขนาดเล็กกว่าพระกริ่ง แต่ไม่บรรจุเม็ดกริ่ง จัดสร้างจำนวน 5,000 องค์ ด้วยเนื้อนวโลหะเพียงเนื้อเดียว

1

5.พระพิมพ์หูยานลพบุรี ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธย “จปร” จัดสร้างเป็น 2 เนื้อ คือ เนื้อนวโลหะ จำนวน 5,000 องค์ และเนื้อทองแดง จำนวน 200,000 องค์

3

6.พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เป็นแบบครึ่งพระองค์ที่ถอดแบบจากพระบรมรูปเดิม ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ ณ วัดราชบพิธฯ และที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขนาดความสูงรวมฐาน 14 นิ้วครึ่ง สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมจำนวน 513 องค์

7.เหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ลักษณะเป็นเหรียญกลม มีหูห่วง จัดทำเป็น 2 ชนิด คือ เนื้อทองคำ จำนวน 209 เหรียญ และเนื้อทองแดง 100,000 เหรียญ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ด้านหน้าเหรียญ เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครึ่งพระองค์ มีอักษรจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างวัดราชบพิธฯ ๒๗ มกราคม ๒๔๑๒” ด้านหลังเหรียญ ตรงกลางเป็นรูปพระเจดีย์-พระอุโบสถ-พระวิหารวัดราชบพิธฯ ขอบเหรียญมีอักษรล้อมรอบ จารึกคำว่า “ที่ระลึกงานครบรอบร้อยปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒๗ มกราคม ๒๕๑๒”

2

สุดท้ายเป็น แหวนมงคล 9 สร้างตามแบบเดิมของวัดราชบพิธฯ ที่ได้จัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2480 การจัดสร้างครั้งที่สองมี 2 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ จำนวน 1,000 วง และเนื้อเงิน จำนวน 20,000 วง ด้านนอกแหวน ประทับด้วยบทย่อพระพุทธคุณ 9 บท คือ “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ” ด้านในแหวน ตอกตัวอักษรว่า “ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามปี ๒๕๑๓”

การจัดสร้าง “วัตถุมงคลฉลอง 100 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” นั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2517-2531) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดงานสมโภชพร้อมจัดสร้าง วัตถุมงคลหลายชนิด เพื่อสมนาคุณแก่ ผู้บริจาคทรัพย์ในการปฏิสังขรณ์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนมหาเถระ) เป็นประธาน ดำเนินงานจัดหาแผ่นทองที่มีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วพระราชอาณาจักร ลงอักขระเลขยันต์ พร้อมปลุกเสกตาม ก่อนนำมาหล่อเป็นวัตถุมงคลชุดนี้ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกว่า 9 เดือน จึงแล้วเสร็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเททองเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2513

ส่วนพิธีพุทธาภิเษก กำหนดเวลา 3 วัน 3 คืน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีจุดเทียนชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2514

โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิต เช่น หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หนองคาย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พัทลุง เป็นต้น

วันที่ 31 มกราคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้และเจิมวัตถุมงคล พร้อมทรงพระสุหร่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วัดราชบพิธฯ และปวงชนชาวไทย

วัตถุมงคลฉลอง 100 ปีวัดราชบพิธฯ เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ชมได้ยากมาก เป็นสุดยอดมงคลวัตถุอีกรุ่นโดยแท้จริง

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระเครื่อง ‘ในหลวง’ ทรงสร้าง (12)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง