พระเครื่อง "ในหลวง" ทรงสร้าง (15) ตอนที่ 1

22 พ.ย. 2559 - 03:00 น.

วัตถุมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีต่างๆ เป็นปฐมฤกษ์ ยังมีอีกหลายรุ่นด้วยกัน มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2163-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97

1.พระพุทธรูป ภปร พระกริ่ง ภปร เหรียญพระบรมรูปทรงพระผนวช ครั้งที่ 2 และวัตถุมงคลพระผงและเหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พ.ศ.2515

อันเนื่องจากพระพุทธรูป ภปร และพระกริ่ง ภปร รวมทั้งเหรียญพระบรมรูปทรงพระผนวช ที่จัดสร้างขึ้นในครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ.2508 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้วัตถุมงคลหมดลงในเวลาต่อมา วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลชุด ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นในปี 2515 ประกอบด้วย พระพุทธรูป ภปร พระกริ่ง ภปร และเหรียญพระบรมรูปทรงพระผนวชเช่นครั้งแรก และได้เพิ่มพระผงและเหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษกและชัยมังคลาภิเษกวัตถุมงคล เนื่องในงาน “วชิรญาณวงศานุสรณ์” ระหว่าง วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2515 อันเป็นวันเดือนและปีที่ครบ 100 นับแต่วันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระบรมราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2165-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%8784%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3

2.วัตถุมงคลฉลอง 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2516

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯทรงประกอบพิธีเททองหล่อ “พระพุทธรูปบูชาศิริราช 84 ปี พระพุทธรูปลีลาศิริราช 84 ปี” และ “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ศิริราช 84 ปี” ตลอดจนพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก และพระบรมรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ศิริราชฯ ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดรังสีสุทธาวาส เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2516

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2166-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%a0%e0%b8%9b%e0%b8%a32517%e0%b8%95


3.พระพุทธชินราช พระกริ่งพุทธชินราช เหรียญพระบรมรูปทรงพระผนวช “ภปร” ดำเนินการจัดสร้างโดย “กองทัพภาคที่ 3”

พล.อ.สำราญ แพทยกุล เมื่อครั้งยังดำรงยศ “พลโท” และดำรงตำแหน่งแม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการหาทุนด้วยการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทชินราช เพื่อหาทุนโดยขอพระบรมราชานุญาตพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ประดิษฐานไว้ที่ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปที่จัดสร้าง และพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงพระผนวช เพื่อเป็นแบบการจัดสร้างเหรียญอีกด้วย

ในการนี้คณะกรรมการได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพิธีเททองหล่อวัตถุมงคลทั้งหมดเป็นปฐมมหามงคลฤกษ์ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2516 เวลา 16.49 น.

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2167-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a3

4.เหรียญพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ “สมเด็จพระบรมราชอุปัธยาจารย์” ที่ระลึกสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2525

วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เล็งเห็นความสำคัญของอาคาร หรือตึกพยาบาลพระภิกษุอาพาธ ว่ามีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรที่อาพาธ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ร่วมใจกันจัดสร้างอาคาร 4 ชั้น ที่ได้รับพระราชทานนามว่า “ตึกวชิรญาณวงศ์”

ในการก่อสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ที่ประชุมได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ด้านหนึ่งมีพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ครึ่งพระองค์) และอีกด้านหนึ่งมีพระปรมาภิไธย ภปร ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต

วัดบวรนิเวศวิหารได้ประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษกเหรียญพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2525 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีชัยมังคลาภิเษก พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร) ทรงเป็นประธานอธิษฐานจิตเจริญภาวนาชัยมังคลาภิเษก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระเครื่อง "ในหลวง" ทรงสร้าง (15) ตอนที่ 1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง