ข่าวสดพระเครื่อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วัตถุมงคลที่เสด็จฯทรงประกอบพิธีต่างๆ เป็นปฐมฤกษ์

ตอนที่ 3

9.พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์พระพุทธนวราชบพิตร

วัดตรีทศเทพวรวิหาร พ.ศ.2530

ในกาลมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษัตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530

คณะกรรมการวัดตรีทศเทพได้ขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาตหล่อจำลอง “พระพุทธนวราชบพิตร” ขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 61 x 9 นิ้ว เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถที่สร้างใหม่ พร้อมทั้งได้ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ร่วมสร้าง พระอุโบสถหลังใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต พร้อมทั้งเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองทั้ง “พระพุทธ นวราชบพิตรจำลอง” และ “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์” อีก 16 ช่อ เป็นปฐมฤกษ์ เมื่อ วันพุธที่19 สิงหาคม 2530 ณ มณฑลพิธี หน้าพระอุโบสถหลังใหม่วัดตรีทศเทพ

10.พระกริ่งปรมา ที่ระลึกครบรอบ 200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์แรกที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อันเป็นตำแหน่งทางการปกครองของคณะสงฆ์สูงสุดแห่งศาสนจักร จึงทรงเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล สืบมาจวบจนรัชกาลปัจจุบัน

ในปีพ.ศ.2533 เป็นมงคลโอกาสที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงมีพระชนมายุครบ 200 ปี คือนับ แต่ ปีประสูติ คือปีพ.ศ.2333-2533 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความดีเด่นในด้านวัฒนธรรมระดับโลก

ในศุภวาระมงคลครั้งนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะกรรมการ ได้จัดตั้ง “กองทุน 200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” และมีมติให้จัดสร้างพระกริ่งสมเด็จพระปรมาฯ พระผงสมเด็จพระปรมาฯ และเหรียญพระรูปกรมสมเด็จพระปรมาฯ สำหรับเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์ตั้งกองทุน 200 ปี

พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ทรงเททองหล่อ “พระกริ่งปรมาเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2533
2
11.พระพุทธรูปหยก และวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติ

ในมหามงคลโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2533

ด้วยเหตุที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดเชียงราย ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายได้จัดสร้างพระแก้วหยกเชียงราย และวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณา ธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชา นุญาต ให้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ย.2534

ในโอกาสนี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ตั้งแต่ทรงเจิมทรงพระสุหร่าย และจุดเทียนชัยชนวนพระราชทานถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อทรงจุด เทียนชัย เวลา 16.34 น. โดยมีพระคณาจารย์ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน