Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย. 2563

พระธรรมปัญญาบดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

30 ก.ค. 2562 - 11:44 น.

พระธรรมปัญญาบดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

อริยะโลกที่ 6

พระธรรมปัญญาบดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ และ ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนได้ประจักษ์ถึงผลงานและคุณสมบัติต่างๆ เป็นที่ยกย่องเชิดชูมากมาย เป็นที่ยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนอย่างอเนกอนันต์

มีนามเดิมว่า ถาวร เจริญพานิช เกิดวันเสาร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง ตรงกับ วันที่ 27 พ.ค.2459 ที่บ้านเลขที่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี บิดา-มารดา ชื่อ นายจรัญ และนางพุ่ม เจริญพานิช

พระธรรมปัญญาบดี

ในวัยเยาว์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนชุมชนวัดตราชู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ต่อมาเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2474 ณ พัทธสีมาวัดตราชู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี พระครูพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร ต.ต้นโพธิ์ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2476 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

กระทั่งอายุครบบวชได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2479 ณ พัทธสีมาวัดตราชู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี พระธรรมปิฎก (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระวันรัต) วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพรหมจริยคุณ (ภายหลัง เป็นพระราชาคณะ ที่ พระพรหมนคราจารย์) วัดแจ้งพรหมนคร จ.สิงห์บุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูปลัดปิฎกวัฑฒน์ (ฟุ้ง ปุณฺณโก) วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังเข้าพิธีอุปสมบทได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2480 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

พระเดชพระคุณสร้างคุณูปการต่อคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านการศึกษา ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ และเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการสอบธรรมและบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดพระเชตุพนฯ เป็นผู้อำนวยการสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ

นอกจากนี้ ยังเป็นประธานกรรมการ “ทุนนิธิอุปถัมภ์การศึกษาวัดพระเชตุพนฯ” และเป็นประธานอำนวยการสอบธรรมและบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดพระเชตุพนฯ

พ.ศ.2536 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ

สำหรับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เป็นผู้แสดงธรรม บรรยายธรรม และแสดงปาฐกถาแก่ประชาชนที่มารักษาอุโบสถศีลวันธรรมสวนะ รวมทั้งจัดงานบวชเนกขัมมจารีปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2486 เป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงนอกธนบุรี พ.ศ.2488 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2495 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ

พ.ศ.2515 เป็นเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.2516 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2528 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ พ.ศ.2534 เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ และผู้รักษาการเจ้าคณะเขตพระนคร พ.ศ.2536 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2537 เป็นเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2541 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชปัญญาสุธี

พ.ศ.2536 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวรมุนี พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมเสนานี

พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่พระธรรมปัญญาบดี

ท่านเป็นพระเถระมีภูมิรู้มีภูมิธรรม เป็นผู้นำ เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่และการสาธารณูปการ ตามลักษณะรูปแบบของการจัดการการปกครองของคณะสงฆ์ไทย

ในฐานะแห่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและชาวพุทธ อย่างดียิ่ง

มรณภาพอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค.2557 ด้วยโรคชราภาพ ภายในกุฏิ ที่วัดพระเชตุพนฯ

สิริอายุ 98 ปี 60 วัน พรรษา 78

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระธรรมปัญญาบดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง