Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 16 ม.ค. 2564

พระธรรมรัตนากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : มงคลข่าวสด

13 ต.ค. 2562 - 00:00 น.

พระธรรมรัตนากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : มงคลข่าวสด

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ในการนี้ พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา สมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมรัตนากร

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ในการดำรงสถานะเพศบรรพชิตใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนา ประจักษ์ถึงผลงานและคุณสมบัติต่างๆ เป็นที่ยกย่องเชิดชูมากมาย ทั้งในด้านการบริหารและด้านวิชาการ ตลอดจนเป็น ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร เปี่ยมไปด้วยเมตตาคุณ

เป็นที่ยอมรับและเลื่อมใสศรัทธา

ปัจจุบัน พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปัญญาวชิโร) สิริอายุ 80 ปี พรรษา 60 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15

มีนามเดิมว่า สีนวล เรืองอำพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2482 ที่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง บิดา-มารดา ชื่อ นายฟุ้งและนางทุเรียน เรืองอำพันธ์

ในช่วงวัยเยาว์ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดต้นทอง

อายุ 13 ปี บรรพชา เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2495 ที่วัดตันทอง ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มีพระครูขันตยาภรณ์ วัดไผ่วง เป็นพระอุปัชฌาย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก สำนักเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.ป่าโมก จ.อ่างทอง พ.ศ.2501 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

ต่อมา เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2502 ที่วัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศา คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณณสิริ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวโรดม วัดพระเชตุพนฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูปาโมกข์คณารักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิเศษชยสิทธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ พ.ศ.2508 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค พ.ศ.2511 สอบเทียบได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ.2512 สอบเทียบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ.2515 สอบได้ชั้นประกาศนียบัตรการศึกษา (พ.กศ.)

อย่างไรก็ตาม ด้วยเห็นว่าวัดในต่างจังหวัดยังมีความไม่พร้อมในด้านการศึกษาหลายด้าน จึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวง ไปเรียนหนังสือที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ เขตพระนคร

พ.ศ.2521 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ พ.ศ.2548 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพระพุทธศาสนามหาบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาธรรมนิเทศ ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ และวิชาเลขานุการ

ต่อมา รับเป็นภารธุระด้านการศึกษาของสำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักเรียน

สร้างความเจริญและเข้มแข็งในการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีแก่พระภิกษุและสามเณรจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2506 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษา วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง พ.ศ.2507 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง และเป็นพระกรรมวาจาจารย์

ครั้นเมื่อย้ายเข้ามาอยู่จำพรรษาที่วัดพระเชตุพนฯ พ.ศ.2521-2528 เป็นเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2525 เป็นกรรมการอบรมศิษย์วัด และผู้ที่อาศัยภายในวัดพระเชตุพนฯ พ.ศ.2526 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายเผยแผ่

พ.ศ.2539 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ พ.ศ.2540 พ.ศ.2549 เป็นรองเจ้าคณะภาค 15 พ.ศ.2557 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวชิราภรณ์ พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิราภรณ์

พ.ศ.2557 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวีราภรณ์

วันที่ 28 ก.ค.2562 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมรัตนากร

ทั้งนี้ พระธรรมรัตนากร เป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม เมตตา เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็นและคณะศิษยานุศิษย์ ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อย่างดียิ่ง

เป็นพระเถระที่ควรแก่การยกย่องโดยแท้!!

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระธรรมรัตนากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : มงคลข่าวสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง