Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ต.ค. 2563

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้ รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ

2 ธ.ค. 2562 - 00:00 น.

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้

รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้ - เมื่อเร็วๆ นี้ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เข้านมัสการพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในพื้นที่ จ.สงขลา

พร้อมเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ตามโครงการสัมมนาและรับฟังนโยบายของรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและหารือร่วมกันในการแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไทยพุทธในพื้นที่ หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่ม จำนวนไม่ ต่ำกว่า 10 คน ใช้อาวุธสงครามบุกยิงป้อมจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสียชีวิต 15 ราย เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 5 พ.ย.2562 สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวไทยพุทธเป็นอย่างมาก ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมายังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ ศาสนกิจของพระภิกษุ-สามเณร และวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

ดังนั้น จึงตั้งเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อ หาทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระสังฆาธิการ เครือข่ายไทยพุทธ และเจ้าหน้าที่กองพัน ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมในครั้งนี้

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้ คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้

ด้าน พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี กล่าวในเวทีสัมมนาว่า คณะสงฆ์จะมีการจัดตั้งเป็นสมาคมความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะสงฆ์ทั้ง 5 จังหวัด มีสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด 5 จังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.),

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สมาคมและสมาพันธ์ของชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาคม เมื่อมีการจัดตั้งสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย คณะสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่จะได้มีตัวตน เพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้

ขณะนี้กำลังยื่นจัดตั้งสมาคม โดยมีศูนย์การพัฒนา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมตัวกันในการทำงาน เป็นแนวทางเดียวที่จะสามารถให้มีความ เสมอภาคของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม

“คณะสงฆ์ขอให้ทางรัฐมนตรีช่วย ส่งเสริมในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสร้าง ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทางที่ประชุมก็จะเสนอทางภาครัฐว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนให้มากที่สุด นั่นคือสิ่งสำคัญ ที่สุดในเวลานี้ และความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้

ซึ่งเป็นเป้าหมายและถูกทำลายชีวิตจำนวนมาก กระทบต่อความเป็นอยู่ของวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกล การเดินทางระหว่างบ้านกับวัดมีความปลอดภัยน้อยมาก ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าออกมา ทางราชการก็ทราบ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน” เจ้าคณะจังหวัด ปัตตานีกล่าว

ด้าน นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยื่นข้อเสนอให้กับ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ข้อ คือ 1.กำหนดนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งไทยพุทธและมุสลิม และกำหนดบทลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีองค์กรอิสระในการติดตามดำเนินผล

คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้ คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 2 กำหนดให้อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของไทยพุทธและมุสลิม แต่ละชุมชนที่มีมัสยิดนั้นๆ รายงานผลการปฏิบัติต่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบทุก 3 เดือน และกำหนดบทลงโทษ สำหรับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เพราะได้รับค่าตอบแทน

ด้านนายเทวัญกล่าวว่า จะนำปัญหาที่คณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธที่เสนอมานำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุม ในคราวหน้า เพื่อเร่งช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวพุทธในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้ รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง