Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย. 2563

ต่อยอด-โครงการเตียงให้ยืม ‘วัดไผ่ล้อม’ช่วยผู้ป่วยยากไร้

5 มี.ค. 2563 - 08:54 น.

ต่อยอด-โครงการเตียงให้ยืม

‘วัดไผ่ล้อม’ช่วยผู้ป่วยยากไร้

เตียงให้ยืม - นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2560 กองทุนหลวงพ่อพูล โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่ น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม สนับสนุนด้านสาธารณสงเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้น คือการสนับสนุนงานด้านการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จากการก่อสร้างอาคาร 100 ปี สาธารณสุข ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น แบ่งเป็นแผนกอาคารอายุรกรรมชายและหญิง รวมถึงห้องผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งก่อนหน้าสิ่งที่ยังขาดคือ เตียงผู้ป่วยกว่า 169 เตียง และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก

เตียงให้ยืม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่ น้ำฝน)

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์กล่าวว่า ความตั้งใจครั้งแรก มีแนวคิดมอบเตียงให้กับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เนื่องจากครั้งที่เคยไปเฝ้าโยมมารดา ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล พบว่ามีผู้ป่วยชาย-หญิง และคนชรา นอนรอรับการรักษากันอย่างหนาแน่น ตามอาคารต่างๆ มีที่พักไม่เพียงพอ เตียงนอนพักฟื้นก็ไม่เพียงพอ ต้องนำเตียงเสริมมานอนตามริมทางเดิน ทำให้เกิดความเห็นใจผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลผู้ป่วย

เตียงให้ยืม

วัดไผ่ล้อม มีกองทุนหลวงพ่อพูล ทำงานด้านพระพุทธศาสนา ภารกิจหนึ่ง คือ งานสาธารณสงเคราะห์ พระสงฆ์ทำหน้าที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคม ยามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และปัญหาสังคมขาดที่พึ่ง ในภาวะวิกฤต พระสงฆ์และวัด ถือเป็นองค์กรสำคัญในการประสานศรัทธาของประชาชน สนับสนุนภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทางกาย ด้วยวัตถุสิ่งของจำเป็นเบื้องต้น และบรรเทาทุกข์ทางใจ ในการนำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจให้ก้าวพ้นภาวะวิกฤต

ดังนั้น งานสาธารณสงเคราะห์ จึงถือเป็น 1 ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งมีหัวข้อ 8 ข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ.2560 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ติดต่อประสานงานขอรับการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับใช้ในอาคาร 100 ปี ซึ่งวัดไผ่ล้อมร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ทั้งเครื่องออกซิเจน เครื่องต้มเครื่องมือฆ่าเชื้อ เป็นต้น

เตียงให้ยืม

เตียงให้ยืม

“ในครั้งนั้น บริจาคเป็นเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ด้วยเล็งเห็นความลำบากของผู้ป่วย ญาติ และแพทย์ พยาบาล การได้เตียงแบบไฟฟ้าน่าจะเกิดประโยชน์ จึงระดมทุนร่วมกับคณะศิษย์เป็นเจ้าภาพให้เข้ามาร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานผลิตเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เพื่อโอกาสที่เสมอภาคกันกับผู้ป่วยในห้องพิเศษ ทั้งนี้ อาตมาจะเดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือสังคมต่อไป ทำงานให้สังคมได้ตามเป้าหมายและจะทำสุดกำลัง” พระครูปลัดสิทธิวัฒน์กล่าว

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2563 ถือเป็นการต่อยอดจากการมอบเตียงให้ ร.พ.ต่างๆ วัดไผ่ล้อม จัดทำโครงการเตียงให้ยืม บริจาคเตียงให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ไปมอบให้กับ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงในเขตจังหวัดนครปฐม ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต และผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเป็นเตียงใช้สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ต้องการความดูแลในระดับสูง

เตียงให้ยืม

เตียงให้ยืม

 

เตียงให้ยืมหลวงพี่น้ำฝนกล่าวอีกว่า เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการเตียงให้ยืม ไม่มีกำหนดเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ป่วยติดเตียง ด้วยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง กลายเป็นยิ่งสร้างภาระให้กับทั้งครอบครัวผู้ป่วยและสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบในการดูแล จึงมีความเป็นห่วง และหากไม่มีกิจนิมนต์ว่างเว้น จะออกไปมอบสิ่งของให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่นอนป่วยติดเตียงที่เป็นงานคณะสงฆ์อยู่แล้ว อาตมาจะคอยดูแลช่วยเหลือสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

“บ้าน วัด โรงเรียน คือ บวร เป็นหน่วยทางสังคมที่มีความสำคัญทั้งหมด วัด มีบ้านและโรงเรียนให้การอุปถัมภ์ ค้ำชู ทำนุบำรุงพระศาสนา บ้านก็มีวัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมทั้งจิตวิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัด ที่ให้การสนับสนุน อบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน คำนี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดสละสลวยคำหนึ่ง แต่เป็นถึงการรวมตัวของหน่วยทางสังคมที่สำคัญที่สุด เพื่อความเจริญงอกงาม บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันจะเกิดจากความดีงามของคนทุกคนที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งสามสิ่งไปพร้อมๆ เพื่อความผาสุกในสังคมดีขึ้นของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสืบไป”

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ต่อยอด-โครงการเตียงให้ยืม ‘วัดไผ่ล้อม’ช่วยผู้ป่วยยากไร้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง