Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 2563

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

28 มี.ค. 2563 - 22:00 น.

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ

ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

สวนสันติภาพ” พื้นที่สีเขียวขนาด 24 ไร่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการนี้ดำเนินการขึ้นโดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว สำหรับเป็นปอดให้แก่พระภิกษุสามเณร นิสิตพร้อมทั้งบุคคลทั่วไป และยังเป็นสถานที่ในการฟังธรรมะในสวน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนด้วย

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ ได้จัดงาน “ปลูกเปลี่ยนโลก” ตามโครงการสร้างสวนสันติภาพ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันที่ 15 มี.ค. โดยมี พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สัมมาปัญโญ) อธิการบดีมหาจุฬาฯเป็นประธาน

พร้อมทั้งกล่าวว่า “วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ร่วมกับหลักสูตรครูสติ วิทยากรต้นแบบสันติภาพ และทูตสันติภาพ รวมถึงศิษย์สันติศึกษา และศิษย์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อจะพัฒนาให้มจร. มีความเป็นสัปปายะ ถึงบรรยากาศจะเป็นช่วงหน้าร้อนและบ้านเมืองมีโรคภัย

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

แต่ด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า เราจึงมุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เราจึงมุ่งสร้างสังคมไทยให้ปกติสุขอย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมพลังแห่งจักรวาล ตอบสนองการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เราจึงต้องทำบริเวณรอบๆ เป็นพื้นที่สีเขียว”

“เราปลูกแล้วต้องดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีเพราะมีคำกล่าวว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เมื่อมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมส่งผลต่อดวงดาว ส่งผลต่อคืนวันไม่สม่ำเสมอทำให้ฤดูไม่สม่ำเสมอ ทำให้ลมพัดไม่สม่ำเสมอ ทำให้เทวดาขัดเคืองกัน ส่งผลต่อมนุษย์

จึงสะท้อนว่า เมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมะจึงส่งผลต่อธรรมชาติ จนนำไปสู่โรคต่างๆ โรคก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำคัญมนุษย์ก็มีส่วนสำคัญ การมาปลูกต้นไม้เป็นการคืนปกติสุขให้ธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติปกติสุขจะทำให้มนุษย์มีความเป็นปกติสุข ดังนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชนเหล่าใดปลูกป่าจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน”

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

ด้านพระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯกล่าวว่า สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกที่สวนสันติภาพนี้ล้วนเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อมงคล ทั้งสิ้น และที่สำคัญยังได้เชิญพันธุ์ไม้มงคล มาจากประเทศอินเดียมาปลูกที่สวนสันติภาพด้วย ประกอบด้วย

1.ต้นอชปาลนิโครธ เป็นต้นไม้ที่สิทธัตถะโพธิสัตว์นั่งพักปฏิบัติธรรมหลังจากเสด็จลงมาจากดงคสิริ อันเป็นสถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาโดยมีนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสให้พระองค์ได้ฉันใต้ต้นอชปาล นิโครธ

2.ต้นอโศกอินเดีย เป็นต้นไม้ที่ปลูกระหว่างทางเดินเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของพระพุทธศาสนา

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว

3.พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้เมตตาถวายต้นสาละอินเดีย มา 1 ต้น ตามที่ได้เคยปวารณาและอธิษฐานไว้ ต้นสาละเป็นต้นไม้ที่สัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พุทธมารดารั้งกิ่งสาละให้ประสูติสิทธัตถกุมาร ณ ลุมพินีวัน และปรินิพพานใต้ต้นสาละ ณ เมืองกุสินารา

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสวนสันติภาพ ร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชี โครงการสวนสันติภาพ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน 0-2602-6376-1 สอบถามโทร.09-2927-4799, 09-8281-0837

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สวนสันติภาพ มหาจุฬาฯ ที่ฟังธรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง