Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 6 มี.ค. 2564

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19

12 เม.ย. 2563 - 10:43 น.

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี – สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจทุกมาตรการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงกำหนด “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีเนื้อหาพอสังเขป ดังนี้

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

1.งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

2.กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้นๆ ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ ให้ปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ดังนี้ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด และประกาศขององค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง หรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับ

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป สำหรับ “ผู้จัดงาน” ต้องแจ้งเจ้าพนักงานหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้กำกับดูแลในพื้นที่ ต้องระบุข้อความบัตรเชิญร่วมงานว่า “ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วย

และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ให้งดการมาร่วมงานโดย เด็ดขาด” ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันทีงดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิดเป็นต้น

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

แนวทางการปฏิบัติสำหรับ “ผู้ร่วมงาน” ต้องแต่งกายให้มิดชิดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล โดย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงานต้องเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตรต้องปฏิบัติตามหลัก สุขอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยน้ำสะอาด และสบู่เหลว งดเข้าร่วมงานหากมีอาการป่วย เช่น ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ ปวดเนื้อปวดตัว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก และให้รีบไปพบแพทย์ เป็นต้น

สำหรับแนวทางการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ได้แก่

1. งานมงคลสมรสนอกจากผู้จัดงานและผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นแล้ว ยังต้องจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข์ให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือแขกผู้ใหญ่เท่านั้น และต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร งดพิธีแห่ขันหมาก งดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

2. งานพิธีการศพนอกจากผู้จัดงานและผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นแล้วต้องลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุดต้องจัดอาสน์สงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรต้องจัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟัง สวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อย กว่า 2 เมตร

ต้องจำกัดจำนวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และให้ตั้งแถวตอนลึกต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นกรณี ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน โดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทน เช่น การฟังธรรมะออนไลน์ งดการใช้มือหยิบข้าวใส่บาตรพระภิกษุ เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ(เช็งเม้ง) ขอให้งดการเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษ ณ สุสาน (ฮวงซุ้ย) โดยให้จัดพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแทนงดการรวมญาติ

แนวทางปฏิบัติในงานพิธี

จากนี้ไปจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ชุมชนคุณธรรมฯผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นให้คำแนะนำด้วยตัวเอง สื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อท้องถิ่น คณะสงฆ์ ประชาชนเป็นอย่างดี

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ แนวทางปฏิบัติในงานพิธี ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง