พระธรรมปัญญาบดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

26 พ.ค. 2563 - 10:13 น.

พระธรรมปัญญาบดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระธรรมปัญญาบดี – วันพุธที่ 27 พ.ค.2563 น้อมรำลึกครบรอบ 104 ปี ชาตกาล “พระธรรมปัญญาบดี” (ถาวร ติสสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ และที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพฯ มีนามเดิมว่า ถาวร เจริญพานิช เกิดวันเสาร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 27 พ.ค.2459 ที่บ้านเลขที่ 5 จ.สิงห์บุรี บิดา-มารดา ชื่อบิดานายจรัญและนางพุ่ม เจริญพานิช

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี

ต่อมาบิดา-มารดานำบุตรชายเข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2474 ที่พัทธสีมาวัดตราชู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร ต.ต้นโพธิ์ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

จากนั้นศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2476 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท สำนักเรียนวัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ

อุปสมบท วันที่ 5 มิ.ย.2479 ณ พัทธสีมาวัดตราชู จ.สิงห์บุรี มีพระธรรมปิฎก (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวันรัต) วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯเป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพรหมจริยคุณ (ภายหลังเป็นพระราชาคณะที่ พระพรหม นคราจารย์) วัดแจ้งพรหมนคร จ.สิงห์บุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดปิฏกวัฑฒน์ (ฟุ้ง ปุณฺณโก) วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2480 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ


สร้างคุณูปการต่อคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านการศึกษาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน และเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการสอบธรรมและบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดพระเชตุพน เป็นผู้อำนวยการสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน

พ.ศ.2536 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เป็น ผู้แสดงธรรม บรรยายธรรม และแสดงปาฐกถาแก่ประชาชนที่มารักษาอุโบสถศีลวันธรรมสวนะ รวมทั้งจัดงานบวชเนกขัมมจารีปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2486 เป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงนอกธนบุรี พ.ศ. 2488 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2495 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พ.ศ.2515 เป็นเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.2516 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2528 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พ.ศ.2534 เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และผู้รักษาการเจ้าคณะเขตพระนคร พ.ศ.2536 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2537 เป็นเจ้าคณะเขตพระนคร พ.ศ.2541 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร

ด้านลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาสุธี พ.ศ.2536 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรมุนี พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเสนานี พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระธรรมปัญญาบดี

ในฐานะแห่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ท่านเจ้าคุณพระธรรมปัญญาบดี ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและชาวพุทธอย่างดียิ่ง

มรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค.2557 สิริอายุ 98 ปี 60 วัน พรรษา 78

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระธรรมปัญญาบดี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง