พันธุ์แท้พระเครื่อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ราม วัชรประดิษฐ์

 

วัตถุมงคล ไม่ว่าจะเป็น พระบูชา พระเครื่อง หรือ เหรียญ ถ้ามีการประดิษฐานอักษร “พระปรมาภิไธย” ของพระมหากษัตริย์รัชกาลใดๆ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ก็ล้วนทรงคุณค่าเป็นที่นิยมอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสมและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย … พระปรมาภิไธย คืออะไร? และพระปรมาภิไธยย่อ คืออะไร?

 

“พระปรมาภิไธย” เป็นการรวมคำของ พระ+ปรม+อภิไธย แปลว่า ชื่ออันประเสริฐยิ่ง คำว่า “พระปรมาภิไธย” หมายถึง พระนามของพระมหากษัตริย์ ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ล้วนยาวๆ ทั้งสิ้น ยกตัวอย่าง เช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นต้น

ดังนั้น การเอ่ยอ้าง “พระปรมาภิไธย” จึงมักกล่าวแต่เพียงคำนำหน้าที่เรียกกันว่า “พระราชฐานันดรนาม” ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร แล้วต่อด้วยพระปรมาภิไธยประโยคต้นประโยคเดียว จากนั้นทำเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ไว้ แล้วต่อด้วยสร้อยพระปรมาภิไธยประโยคท้าย เช่น รัชกาลที่ 9 อาจออกขานพระปรมาภิไธยเพียงว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เป็นต้น

1-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2

ส่วนการลงพระปรมาภิไธยในเอกสารทางราชการนั้น พระมหากษัตริย์ทรงลงพระนามเฉพาะพระปรมาภิไธยประโยคแรก และต่อด้วยคำว่า “ปร” เท่านั้น เช่น รัชกาลที่ 5 ทรงลงพระนามว่า “จุฬาลงกรณ ปร” และ รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระนามว่า “ภูมิพลอดุลยเดช ปร” เป็นต้น

2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%a0%e0%b8%9b%e0%b8%a3

สำหรับ “พระปรมาภิไธยย่อ” คือ การย่อพระปรมาภิไธยให้เหลือเพียง 3 ตัวอักษร โดยส่วนมากมักใช้เป็น ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์, ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธี หรือ งานเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสสำคัญต่างๆ อาทิ

รัชกาลที่ 1 พระนามย่อ จปร พระนามเต็ม มหาจักรีบรมนาถ ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ 2 พระนามย่อ อปร พระนามเต็ม มหาอิศรสุนทร ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ 5 พระนามย่อ จปร มหาจุฬาลงกรณ์ ปรมราชาธิราช

รัชกาลที่ 6 พระนามย่อ วปร มหาวชิราวุธ ปรมราชาธิราช …

รัชกาลที่ 9 พระนามย่อ ภปร มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช

ซึ่งจะสังเกตว่า “พระปรมาภิไธยย่อ” จะมีซ้ำกันบ้างเป็นบางรัชกาล ดังนั้น เพื่อให้ทราบว่าเป็นรัชกาลใด เมื่อประดิษฐ์เป็นตรา ผู้ประดิษฐ์ตราจะเขียนหมายเลขประจำรัชกาลไว้ ระหว่างพระจอนของพระมหาพิชัยมงกุฎ หรือถ้าเขียนเป็นข้อความอาจมีเลขประจำรัชกาลต่อท้ายเมื่อจำเป็น

ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระปรมาภิไธยย่อว่า “ภปร” โดย “ภ” ย่อมาจากพระปรมาภิไธยประโยคแรก คือ มหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วน “ปร” หมายถึง ปรมราชาธิราช

พระปรมาภิไธยเต็มที่จารึกในพระสุพรรณบัฏก็ดี พระปรมาภิไธยย่อจากพระสุพรรณบัฏก็ดี หรือพระปรมาภิไธยย่ออักษรพระปรมาภิไธย 3 ตัวก็ดี ล้วนเป็นพระนามที่พรรณนาถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นๆ ซึ่งประพันธ์ถวายด้วยบทร้อยแก้วอันไพเราะเพราะพริ้งและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ตัวอย่างที่ทราบกันดี เช่น ชื่อของกรุงเทพฯ ที่ขึ้นต้นด้วย “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ฯ” ก็ว่ายาวแล้ว แต่พระนามของพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่จารึกในพระสุพรรณบัฏมีความยาวกว่า

3-1-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2527

พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญต่างๆ นอกเหนือจาก การจำลององค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือรูปเหมือนพระเกจิผู้ทรงคุณและพุทธาคมสูงส่ง ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชน กอปรกับพิธีกรรมอันเข้มขลังแล้ว เมื่อได้มีการเชิญพระปรมาภิไธยย่อมาประดิษฐานอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ด้านหน้าหรือด้านหลัง ถือว่ามีพระบารมียิ่งใหญ่ เป็นสิ่งมงคลอันล้ำค่าน่าเก็บสะสมบูชาอย่างยิ่งครับผม

3-2-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b4

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน