วงล้อเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยวท้าทาย

วงล้อเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยวท้าทาย

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 อ่อนแรงลงจากปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบทำให้การเติบโตชะลอลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.7% (YoY) หรือคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 9.01 ล้านคน ชะลอตัวจากที่เติบโต 15.4% และ 9.1% ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2561 ตามลำดับ

โดยการชะลอตัวมาจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลัก 2 ตลาดที่หดตัวพร้อมกัน ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวรัสเซีย จากสาเหตุเฉพาะของแต่ละตลาดที่ต่างกัน

อย่างไรก็ตาม มองว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวน่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในไตรมาส 4 ปี 2561 นี้ น่าจะมีจำนวนประมาณ 9.56 ล้านคน เติบโต 3.0% (YoY) โดยตลาดยังพอมีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนการเติบโต จากอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวตลาดหลัก เช่น นักท่องเที่ยวมาเลเซีย

มองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 นี้ น่าจะเติบโต 8.8% ดีขึ้นจากที่คาดว่าในไตรมาส 3 ปี 2561 จะหดตัวประมาณ 6.2% (YoY) ซึ่งจะทำให้ทั้งปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยน่าจะมีประมาณ 1.50 ล้านคน 

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงไตรมาส 4 ของปี อาจจะยังเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง แต่น่าจะเป็นภาพที่ดีขึ้นหรือหดตัวน้อยลงจากในไตรมาส 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน (ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. 2561) จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกลับมาเติบโต 2.8% (YoY) เช่นเดียวกับรายงานจาก Ctrip พบว่า ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนมองว่า ทั้งปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะอยู่ที่ประมาณ 10.6 ล้านคน

จากสภาวะแวดล้อมการท่องเที่ยวข้างต้น จึงคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณ 37.99 ล้านคน เติบโต 6.7% จากปี 2560 ในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% จากปี 2560

ในระยะถัดไป การท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายมากขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ปัจจัยเศรษฐกิจ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว

บทความก่อนหน้านี้ข่าวข้นคนเข้ม : เห็น “หม่อมเต่า” เดินตามหลังต้อยๆ สุเทพ ทำให้เข้าใจสัจธรรม “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเดินได้”
บทความถัดไปบ.ก.ตอบจดหมาย : ยินดีที่มีศิลปินเพลงการเมือง/เพลงที่ทำให้เยาวชนสนใจสังคม/ไปรษณีย์ในร้านสะดวกซื้อ