คนกรุงเที่ยวไทย : คอลัมน์วงล้อเศรษฐกิจ

โดย..บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของคนไทย ด้วยบรรยากาศและภูมิอากาศในหลายพื้นที่ที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว กอปรกับในช่วงท้ายปีจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันและงานเทศกาลต่างๆ รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวจะคึกคักเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ในปี 2561 นี้ รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมาตรการหักลด หย่อนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่อง เที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในตลาด ของการท่องเที่ยวในประเทศ คือ คนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาด ที่มีทั้งการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน การเดินทาง ท่องเที่ยวระหว่างกลับภูมิลำเนา และการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการสัมมนา

ตั้งแต่ต้นปี 2561 คนกรุงเทพฯ มีการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศเพิ่มขึ้น และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คนกรุงเทพฯ ยังมีแผนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของจำนวนคนและจำนวนทริป

ทั้งนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของ คนกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 510 ตัวอย่าง

สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในประเทศของ คนกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 นี้ จากผลสำรวจพบว่า แม้มีการกระจายตัวไปเมืองท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้น แต่ราว 58.8% ของกลุ่มตัวอย่าง ยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา และชลบุรี เป็นต้น

ขณะที่อีก 41.2% เลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในช่วงเดียวกันปีก่อน โดยจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือ เช่น จ.เชียงราย จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.เลย และจ.มุกดาหาร เป็นต้น

ส่วนค่าใช้จ่ายกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทต่อคนต่อทริป เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน

จากผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาส 4 น่าจะก่อให้เกิดรายได้กระจายลงสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นมูลค่า 58,025 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

….อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน