วงล้อเศรษฐกิจ : เงินเฟ้อปี’62ชะลอ

วงล้อเศรษฐกิจ

เงินเฟ้อปี’62ชะลอ

วงล้อเศรษฐกิจ : เงินเฟ้อปี’62ชะลอ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2561 ไว้ที่ 1.1% เร่งขึ้นจากปี 2560 ที่อยู่ที่ 0.7% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและค่าเช่าบ้าน ท่ามกลางการหดตัวของราคาอาหารสด เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

เงินเฟ้อทั่วไปของไทยในปี 2562 คาดว่า จะอยู่ที่ 0.8% (กรอบประมาณการที่ 0.5-1.2%) ชะลอลงจากปี 2561 เนื่องจากราคาพลังงานปรับตัวลดลง มีน้ำหนักต่อเงินเฟ้อมากกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสดและค่าสาธารณูปโภค

แม้ว่าในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งน่าจะทำให้ปริมาณผลผลิตภาคเกษตรลดลง ส่งผลให้ ราคาอาหารสดปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่าสาธารณูปโภคและค่าโดยสารสาธารณะที่จะปรับขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าใน 2 กลุ่มดังกล่าวน่าจะส่งผลให้เงินเฟ้อขยับขึ้น 0.4%

อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานมีแนวโน้มที่จะปรับตัว ลดลงจากปี 2561 ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบดูไบที่คาดว่า จะผ่อนแรงลงจากระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2561 มาอยู่ที่ระดับ 68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2562 (กรอบประมาณการที่ 65-75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) จากแรงกดดันทางด้านปริมาณเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ มองว่า แนวโน้มการปรับตัวลดลงของราคาพลังงานในประเทศจะเป็นปัจจัยถ่วงให้เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2562 ชะลอลงจากปี 2561

เมื่อมองไปในระยะข้างหน้า นอกจากปัจจัยเชิงวัฏจักร ที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อไทยแล้ว ยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้าง (Structural factors) ที่ทำให้เงินเฟ้อไทยและเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้การบริโภคของครัวเรือนลดลง การออมมากขึ้น รวมถึงเป็นผลของ E-Commerce ที่ทำให้ต้นทุนผู้ผลิตลดต่ำลง แต่ก็ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้การปรับขึ้นราคาสินค้าของผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

แม้เงินเฟ้อของไทยในปี 2561 จะขยับเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1.1% แต่ก็ยังเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นัยหนึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

บทความก่อนหน้านี้ข่าวข้น คนเข้ม : สงครามหาเสียง เจอเรื่อง งานเลี้ยง กับ บัตรคนจน ก็แทบใบ้
บทความถัดไปวิเคราะห์การเมือง : คำตอบ คมชัด จาก ปรีดิยาธร เทวกุล ต่อ การเลือกตั้ง