วงล้อเศรษฐกิจ : ครึ่งหลังปี 62 ขึ้นดบ.อีก

วงล้อเศรษฐกิจ

วงล้อเศรษฐกิจ : ครึ่งหลังปี 62 ขึ้นดบ.อีก

วงล้อเศรษฐกิจ : ครึ่งหลังปี 62 ขึ้นดบ.อีก – คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75% เป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต หลังความจำเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินในระดับที่ผ่อนคลายลดลง และปัจจัยเสี่ยงในการสะสมความเปราะบางเพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจยังคงสอดคล้องกับศักยภาพ และเงินเฟ้อเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมาย

โดยประเมินผลกระทบต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคงมีจำกัด โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

สภาพคล่องในระบบการเงินไทยที่อยู่ในระดับสูง น่าจะช่วยให้การปรับขึ้นของต้นทุนการเงินอยู่ในระดับจำกัด ทั้งนี้ มองว่าการส่งผ่านต้นทุนการเงินไปยังภาคเศรษฐกิจจริงคงอยู่ในระดับที่น้อยกว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ที่ 0.25% เนื่องจากระดับสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

โดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงินของไทยเดือนต.ค. ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศของไทย 14 แห่งอยู่ที่ระดับ 86.7% ขณะที่ระดับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์มีสูงถึงเกือบ 4 ล้านล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับอุปสงค์การเติบโตของสินเชื่อในระยะข้างหน้า

ดังนั้น การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์คงจะพิจารณาให้เหมาะสมกับอุปสงค์การกู้ยืม ความสามารถของการชำระหนี้โดยรวมของลูกหนี้

ขณะที่มองว่ากนง.น่าจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระยะข้างหน้าอย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทำให้การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้คงเป็นไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของกนง. อาจเป็นการส่งสัญญาณถึงการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าที่ยังมีความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลายอยู่ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ

โดย กนง.คงจะประเมินความพร้อมของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ก่อนที่จะมีการตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปี 2562

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

บทความก่อนหน้านี้ถามความพึงพอใจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับ คนอนาถา ที่แจกไป : ข่าวข้น คนเข้ม
บทความถัดไปข่าวทะลุคน : โชติ ตราชู นั่งปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ