ท่องเที่ยวยังท้าทาย : วงล้อเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยวยังท้าทาย : วงล้อเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยวยังท้าทาย – ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2562 น่าจะสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ต่อเนื่องจากปี 2561 ที่คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะเติบโตประมาณ 7.1% หรือมีจำนวน 38.12 ล้านคน โดยแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีสัญญาณของการชะลอตัวในหลายตลาด

อย่างไรก็ดี ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2561 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสามารถกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย 21 ประเทศ ส่งผลให้รายได้ท่องเที่ยวจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 2.01 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ มองว่า ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2562 น่าจะยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากปี 2561 ด้วยหน่วยงานภาครัฐยังคงเร่งจัดแผนการตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อ เนื่อง รวมถึงผลบวกระยะสั้นจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562 ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็มีความเข้มข้นในการจัดแคมเปญการตลาด

แต่ทั้งนี้ ทิศทางการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ปัจจัยภายในอย่างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทย เช่น ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลาย และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็น จำนวนมาก

ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยภายนอกประเทศที่อาจจะ มีผลให้การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยไม่เป็นไปตามที่คาด การณ์ อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวและความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว หรือการปรับลดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่อง เที่ยวในไทย รวมทั้งการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

จากปัจจัยข้างต้น ประเมินว่า ในปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 39.00-39.80 ล้านคน เติบโต 2.1-4.1% จากปี 2561 โดยตลาดที่คาดว่าจะยังเติบโตได้ดี อาทิ นักท่องเที่ยวอาเซียน เกาหลีใต้ อินเดีย และญี่ปุ่น ขณะที่การฟื้นตัวที่ชัดเจนและต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจีนน่าจะเกิดขึ้นใน ช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.16-2.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9-8.9% จากปี 2561

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

บทความก่อนหน้านี้คดีทุจริตโรงพัก 396 แห่ง : ข่าวข้น คนเข้ม
บทความถัดไปคนทุ่งสงค้านสร้างเขื่อน/ทำไมรถหรูต้องวิ่งกันเป็นขบวน/มือถือสากปากถือศีล : บ.ก.ตอบจดหมาย