วงล้อเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจโลกชะลอ

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

เศรษฐกิจโลกชะลอ

เศรษฐกิจโลกชะลอ : กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แถลงการณ์ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2562 และ 2563 ลดลงอยู่ที่ 3.5% และ 3.6% ตามลำดับ จากประมาณการเดิมตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ณ เดือน ต..2561 ที่ระดับ 3.7% ทั้งสองปี

เนื่องมาจากการเติบโตของหลายกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงเร็วกว่าที่คาด ประกอบกับความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลลบต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้าและแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การตึงตัวขึ้นของภาวะการเงินโลก และปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความวุ่นวายทางการเมืองในหลายภูมิภาค

มุมมองของอีไอซีต่อเศรษฐกิจไทยสอดคล้องกับประมาณการใหม่ของไอเอ็มเอฟ โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ชะลอลงและยังคงมีความเสี่ยง โดยไอเอ็มเอฟปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ASEAN-5 ลงจากประมาณการครั้งก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่อีไอซีประเมินไว้ที่ระดับ 3.8% ในปี 2562 ชะลอลงจากปี 2561 ที่ 4.2%

และคาดการณ์อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกไทยในรูปดอลลาร์สหรัฐ ปี 2562 ซึ่งขยายตัวที่ 3.4% ชะลอลงจากปี 2561 ที่ 6.7% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยและหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเผชิญความเสี่ยงจากปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวลดลงในปี 2562 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ DM และผลกระทบจากสงครามการค้า

อีไอซีมองความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2562 สูงขึ้นสอดคล้องกับการปรับประมาณการใหม่ของไอเอ็มเอฟ ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) สงคราม การค้า ที่ยังต้องจับตาผลการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐ และจีนภายในเดือน มี..

2) ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และ 3) ปัญหาการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศทั่วโลก

อย่างไรก็ดี แม้เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลงและความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศยังคงมีสูง แต่เสถียรภาพภาคต่างประเทศของไทยยังคงแข็งแกร่ง ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถต้านทานผลกระทบจากภายนอกและสามารถเติบโตจากปัจจัยสนับสนุนภายในได้ และมองเงินบาท ณ สิ้นปี 2562 จะทรงตัวอยู่ในกรอบ 31.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซีธนาคารไทยพาณิชย์

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้สำรวจชีพจรผู้ค้า‘ตลาดจตุจักร’ก่อนเปลี่ยนผ่านจากรฟท.สู่กทม. : รายงานพิเศษ
บทความถัดไปด่วน! 4รัฐมนตรี พลังประชารัฐ ลาออก มีผลพรุ่งนี้ทันที เปิดใจแล้ว! (คลิป)