ครัวเรือนกังวลของแพง

ครัวเรือนกังวลของแพง

คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ครัวเรือนกังวลของแพง

ครัวเรือนกังวลของแพง : คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ – ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนมิ.ย. 2562 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.1 จากเดิมที่ระดับ 43.7 ในเดือนพ.ค. 2562 จากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนต่อสภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้าภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนของครัวเรือน และประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำที่ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

ส่วนดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่สำรวจในเดือนมิ.ย. 2562 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.9 จากเดิมที่ระดับ 45.7 ในเดือนพ.ค. 2562 โดยครัวเรือนกังวลว่า ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (เดือนก.ค.-ก.ย. 2562) โดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาอาหารสดในประเทศ

โดยสรุปแล้ว ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไทย และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ที่ทำการสำรวจในเดือนมิ.ย. 2562 ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนไทยต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยในปัจจุบัน ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าในประเทศที่ส่งผลให้ค่า ใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ครัวเรือนยังมีความกังวลมากขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำของตนเอง

มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วง 5 เดือนที่เหลือ (ส.ค.-ธ.ค.) ของปี 2562 อาจจะเผชิญแรงกดดันที่มากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งน่าจะทำให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีการปรับตัวมากขึ้นในเรื่องการใช้จ่าย การจ้างงาน รวมไปถึงการลงทุน

นอกจากนี้ ภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำในเขื่อนที่อยู่ในระดับต่ำอาจจะส่งผลลบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในช่วงฤดูเพาะปลูก ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมายังรายได้ครัวเรือนเกษตร

สถานการณ์เหล่านี้นับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่ โดยยังต้องติดตามรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังคณะรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งแล้ว ซึ่งน่าจะช่วยพยุงการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยได้ในส่วนหนึ่ง

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้ทิ้งได้ลงคอ! สาวนอนในบ้านเช่าได้ยินเสียงเด็กร้อง ออกมาดู เจอทารก อยู่หน้าบ้าน
บทความถัดไปแนะนำผลิตภัณฑ์