Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. 2564

คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ : ส่งออกปี"61 ชะลอ

26 ธ.ค. 2560 - 00:35 น.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์

มูลค่าการส่งออกไทยเดือนพ.ย. ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ที่ 13.4% YOY นำโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน มูลค่าการนำเข้าเติบโตต่อเนื่องที่ 13.7% YOY

คาดว่ามูลค่าการส่งออกและนำเข้าทั้งปี 2017 จะขยายตัวที่ 10.0% และ 14.0% ตามลำดับ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวราว 8.5% และ 13.0% ตามลำดับ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตได้ถึง 4.0% ในปี 2017 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8%

คาดมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2018 จะขยายตัวที่ 4.2% โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยด้านปริมาณเป็นหลัก เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักทั้งที่มีแนวโน้มเติบโตดีจะส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมหลักจากไทยเติบโตได้ต่อ

นอกจากนี้ อุปสงค์จากภาคครัวเรือนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักและกลุ่มอาเซียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีนโยบายกระจายรายได้ ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยขยายตัวได้สูง ต่อเนื่องจากปี 2017

อย่างไรก็ดี ภาคการส่งออกในระยะต่อไปอาจถูกกระทบจากราคาน้ำมันที่จะไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงมากนัก ทำให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 17% ของการส่งออกทั้งหมด มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง

ในขณะเดียวกันสินค้าโภคภัณฑ์ก็อาจถูกกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทที่มีแนวโน้มหดตัว และค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ซึ่งอาจกระทบความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ส่งออก

ทั้งนี้ การส่งออกไทยในปี 2018 ที่อาจเติบโตชะลอลงจากปี 2017 สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของภาคส่งออกในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ในปี 2018 ที่คาดว่าจะขยายตัวราว 5.1% ชะลอลงจากปี 2017 ที่เติบโตราว 7.1% จากผลสำรวจการคาดการณ์ของ Asia Pacific Consensus ณ เดือนธ.ค. 2017

คาดว่ามูลค่าการนำเข้าทั้งปี 2018 จะขยายตัวที่ 7.2% โดยเติบโตตามความต้องการสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวตามการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงอาจถูกกดดัน จากราคาน้ำมันที่จะไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงมากนักเมื่อ เทียบกับปี 2017

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ : ส่งออกปี"61 ชะลอ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง