จังหวะ ฝ่ายค้าน เคลื่อน ความคิด การเมือง ภาค ประชาชน

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน

จังหวะ ฝ่ายค้าน เคลื่อน ความคิด การเมือง ภาค ประชาชน

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน – หากดูจากการเสวนาของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านภาคประชาชนในหัวข้อปัญหาและทางออกของชาติณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ก็จะเห็นความพยายาม

ความพยายามในการขับเคลื่อนและสร้างกิจกรรม

จุดเด่นเป็นอย่างมากก็คือ การดึงบุคคลระดับหัวหน้าพรรค ไม่ว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ไม่ว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ไม่ว่า นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ให้ออกโรง

ออกโรงมากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

สังคมเริ่มสัมผัสกับบทบาทของ พ...ทวี สอดส่อง จากพรรคประชาชาติ สัมผัสกับบทบาทของ พล.. ภราดร พัฒนถาบุตร จากพรรคเพื่อไทย

การอภิปรายร่วมที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถือได้ว่าเป็นบาทก้าวแรกในทางการปฏิบัติ อาจสัมผัสได้ถึงปฏิบัติการในทางนามธรรมความคิด

ยังเป็นเรื่องทางวิชาการมิได้ลงรูปธรรมอย่าง แท้จริง

เพราะคณะกรรมการประสานงานการเมืองภาคประชาชนวางน้ำหนักอยู่ที่การสร้างเหตุผลรองรับกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ น้ำหนักจึงเน้นไปทางการเมือง

เท่ากับเป็นการปูทางและสร้างความชอบธรรม

จึงยังไม่ได้เน้นไปในพรมแดนทางเศรษฐกิจ พรมแดนทางวัฒนธรรม ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมล้วนยึดโยงกัน และกัน

มีความคิด 2 ความคิดดำรงอยู่ในสังคม 1 คือความ คิดในลักษณะแยกส่วน เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมไม่เป็นคนละเรื่อง 1 คือความคิดในลักษณะ องค์รวม

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์และ ส่งผลสะเทือนต่อกัน

2 ความคิดนี้จะสร้างความแตกต่างระหว่างนักการเมืองแต่ละคน สร้างความแตกต่างระหว่างพรรคการเมือง แต่ละพรรค

แท้จริงแล้วการเคลื่อนไหวนี้คือ การเคลื่อนไหวทางความคิด

นั่นก็คือ สร้างเหตุผลและความชอบธรรมที่จะต้องรื้อรัฐธรรมนูญ พ..2560 แล้วสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้เป็นจริง

ไม่ว่า ...ทวี สอดส่อง ไม่ว่า พล..ภราดร พัฒนถาบุตร มีประสบการณ์ในระบบราชการมายาวนาน มีประสบการณ์ในทางการเมืองมาชุดหนึ่ง

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นบาทก้าวสำคัญ

ไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญในทางความคิด หากแต่ยัง สะท้อนรูปธรรมสำคัญในทางการเมือง และในที่สุดก็จะนำไปสู่กระบวนการจัดตั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ประสานประชาชนเข้ากับการเมือง เข้ากับพรรคการเมือง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล เซ่นจัดเลือกตั้งผิดพลาด
บทความถัดไปတရုတ်စီမံကိန်းတွေ ရှိရာ မဒေးကျွန်းမှာ ရွာသားတွေ ငါးဖမ်းခွင့် စစ်တပ်က ကန့်သတ်လိုက်