หน้าที่ในการหาพยานหลักฐาน / ทางหลวงชนบทชี้แจง

หน้าที่ในการหาพยานหลักฐาน / ทางหลวงชนบทชี้แจง

บก.ตอบจดหมาย

หน้าที่ในการหาพยานหลักฐาน

สวัสดี บ.ก.

กรณีพ่อกระโดดตึกศาลเสียชีวิตนั้น ทำให้เกิดข้อสงสัยคือในกรณีที่จะต้องตามพยานหลักฐาน ตัวผู้เสียหายต้องตามเองหรือ จากที่สื่อนำเสนอบอกว่าผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตต้องตามพยานหลักฐานต่างๆ เอง เช่น กล้องวงจรปิด แล้วกล้องวงจรปิดก็เสียทำให้ขาดพยานหลักฐานไป ถ้าเป็นแบบนี้ ผู้เสียหายที่ไม่มีความคล่องตัวและไม่ค่อยรู้ก็จะเสียเปรียบ ตามที่เข้าใจคิดว่าการหาพยานหลักฐานและพยานบุคคลน่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหรือสายสืบมากกว่า

ชำนาญ

ตอบ คุณชำนาญ

การหาพยานหลักฐานต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแน่นอน คงต้องรอดูผลการสอบข้อเท็จจริง ที่ผบช.น.กำลังเร่งดำเนินการอยู่

ทางหลวงชนบทชี้แจง

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงข่าว

เรียน บรรณาธิการข่าวสด

อ้างถึง ข่าวเว็บไซต์ ประจำพุธที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 20.43 น.

ตามที่ อ้างถึง ได้นำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท ความว่า “ถนนพัง-ชาวบ้านโวยถนนชายแดนไทยเส้น อ.พบพระ จ.ตาก สร้างไม่กี่เดือนถนนแยก กระจายไปตลอดเส้นทางหลายกิโลเมตรทำให้ผู้สัญจรต้องระมัดระวังตลอด” ความแจ้งแล้วนั้น

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ถนนสายดังกล่าว คือถนนสายบ้านมอเกอไทย-บ้านหมื่นฤาชัย ต.วาเล่ย์, ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เป็นถนนที่อยู่ในโครงการก่อสร้างกิจกรรมงานยกระดับมาตรฐานงาน งบประมาณประจำปี 2561 ของกรมทางหลวงชนบท วงเงินค่าก่อสร้าง 9,678,000 บาท ระยะทางก่อสร้าง 2.050 ก.ม. โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้จากกรณีที่ได้มีการเสนอข่าว หน่วยงานขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1. กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก ได้เข้าตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้วพบว่า มีจุดที่ชำรุดเสียหายบริเวณหลังท่อระบายน้ำ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 Sta.2+500, จุดที่ 2 Sta.2+600, จุดที่ 3 Sta.3+050, จุดที่ 4 Sta.3+100 ถนนเกิดการทรุดตัว ผิวจราจรแตกชำรุดเสียหาย สาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากในพื้นที่ของ อ.พบพระ มีปริมาณฝนตกหนักมากและต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้เกิดการกัดเซาะถนนบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ถนนเส้นทางดังกล่าวยังสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้

2. กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพื่อให้เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากถนนสายดังกล่าวอยู่ระหว่างความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างระหว่างค้ำประกันสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีที่ฝนหยุดตก ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทตาก ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขบรรเทาจุดที่เสียหายในเบื้องต้นระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมแล้ว ซึ่งได้ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรผ่านไป-มาเรียบร้อยแล้ว

3. กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก ได้ดำเนินการประสานงานแจ้งหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ อบต.พบพระ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

4. กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก จะดำเนินการเร่งรัด กำกับ ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างใกล้ชิด และจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมคืนผิวทางให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยทันทีเมื่อไม่มีอุปสรรคเรื่องฝน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ชี้แจงข่าวให้ประชาชนทราบต่อไป และขอขอบคุณท่านที่เป็นสื่อกลางแจ้งข้อร้องเรียนให้กรมทางหลวงชนบทได้รับทราบมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายธงไชย ชมถนอม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

บทความก่อนหน้านี้วงล้อเศรษฐกิจ : คาดเฟดคงดอกเบี้ย
บทความถัดไปคืนนี้ชม “เกมเสน่หา” เหมือนชนกประชดว่าไม่อยากได้ลูก ทำให้ลัคนัยเสียใจ ขอร้องให้ดูแลลูก