Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 2563

คอลัมน์ รายงานพิเศษ : ทุ่ม445ล.-จ้างงาน16,488อัตรา ทส.มุ่งเป้าฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วปท.

8 ก.ค. 2563 - 08:41 น.

คอลัมน์ รายงานพิเศษ : ทุ่ม445ล.-จ้างงาน16,488อัตรา ทส.มุ่งเป้าฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วปท.

ทส.มุ่งเป้าฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วปท. - วิกฤตโควิดส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาลงอย่างมาก ประชาชนหลายล้านคนต้องขาดรายได้และว่างงาน ขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. จึงเปิด “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)”

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ โดยเปิดอัตราจ้างงานรวม 16,488 อัตราทั่วประเทศ งบประมาณรวม 445,176,000 บาท อัตราการจ้างต่อเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2563

นายวราวุธเผยว่า โครงการจ้างงานมี 5 โครงการ คือ สำนักงานปลัดทส. 1 โครงการ คือ “โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน 1 ตำบลร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม” 7,255 อัตรา กรมป่าไม้ 2 โครงการ

คือ โครงการจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามนโยบาย คทช. 3,192 อัตรา และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” 1,866 อัตรา รวม 5,056 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 โครงการ “โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า 3,500 อัตรา และของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 โครงการ “โครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน” 675 อัตรา

ทส.มีการจ้างงานทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น ในพื้นที่ทุกตำบลจะมีการสำรวจทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน โดยจะสำรวจใน 7 เรื่อง คือ 1.แปลงเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานว่ามีภัยแล้งหรือน้ำท่วมหรือไม่

2.สำรวจโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ 3.บ่อบาดาลสาธารณะ 4.การจัดการขยะชุมชน 5.พื้นที่สีเขียวที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟู 6.ชนิดพันธุ์ไม้ที่ชุมชนต้องการ และ 7.ข้อมูลเครือข่าย โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำไปสู่การทำแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับตำบล

ขณะที่การช่วยเหลือสัตว์ป่า เราจะพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 56 แห่ง พื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง รวม 118 แห่ง มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 2,107 แห่ง

ช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้ง และสัตว์ป่ามีน้ำและอาหารในพื้นที่ รวมทั้งการฟื้นฟูป่า การจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในเขตกทม. สมุทร ปราการ และฉะเชิงเทราด้วย

นายวราวุธระบุว่า ภายหลังเสร็จสิ้น 3 เดือน หากผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างดี รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเงินกู้ช่วยสนับสนุนสานต่อโครงการจนครบ 1 ปี โดยโครงการจ้างงานของรัฐบาลจะเน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้

“หัวใจสำคัญ คือ การเดินไปข้างหน้าด้วยกัน รัฐจะช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนให้มีรายได้ และเรายังได้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์กลับคืนมาอีกด้วย

ทั้งการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ลดผลกระทบจากภัยแล้ง สัตว์ป่ามีน้ำและอาหารในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มขึ้น” นายวราวุธหวังผลสัมฤทธิ์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คอลัมน์ รายงานพิเศษ : ทุ่ม445ล.-จ้างงาน16,488อัตรา ทส.มุ่งเป้าฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วปท.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง