Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 2563

คอลัมน์ รายงานพิเศษ : พัฒนาออทิสติก-เด็กพิเศษ ด้วยโปรแกรม‘THAI Model’จากมหิดล

8 ก.ค. 2563 - 14:25 น.

คอลัมน์ รายงานพิเศษ : พัฒนาออทิสติก-เด็กพิเศษ ด้วยโปรแกรม‘THAI Model’จากมหิดล

พัฒนาออทิสติก-เด็กพิเศษ - ปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า หรือเด็กพิเศษ ในสังคมไทยนั้น ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไข

และดูแลอย่างถูกวิธี ในเด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่สมองกำลังมีการพัฒนา ครอบคลุมถึงพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ จึงควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจอย่างถูกวิธี

ผลวิจัยพบว่า ในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า เด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการที่ล่าช้าที่พบมาก คือ พัฒนาการด้านภาษาและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งมีความเกี่ยวพันถึงกับความฉลาดและสติปัญญา ซึ่งเด็กที่ไม่ได้รับการแก้ไขพัฒนาการที่ผิดปกติอย่างถูกวิธี ก็จะกลายเป็นปัญหาในระยะยาวต่อครอบครัวและสังคม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้สร้างโปรแกรม THAI Model (Thai Home-based Autism Intervention Model) เพื่อช่วย ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ ที่บ้าน ผ่านการเล่นและกิจวัตรประจำวันในครอบครัว

ซึ่งตัวโปรแกรมจะเน้นความสัมพันธ์ในเรื่องความผาสุกของครอบครัว ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสุขในการฝึกสอนพัฒนาการเด็กแล้ว ตัวเด็กก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้ พ่อแม่ต้องเชื่อก่อนว่าพื้นฐานสำคัญ

คือ เมื่อเด็กมีความสุข มีแรงจูงใจอยากเรียนรู้แล้ว เรื่องต่างๆ จะง่ายขึ้น พ่อแม่ส่วนใหญ่มักหลงลืมในส่วนนี้ไป THAI Model จึงเน้นการสอนเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้เด็กเกิดการอยากเรียนรู้ที่บ้านได้

สถาบัน นำองค์ความรู้ ที่ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กออทิสติก มาศึกษาวิจัยจนเกิดเป็น THAI Model และนำมาเผยแพร่ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ต้องดูแลเด็กเหล่านี้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กอย่างถูกวิธี

ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมในด้านการรักษาเด็กพิเศษเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับนโยบาย มีระบบสาธารณสุขที่ดี

แต่ที่ยังขาดคือองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในระดับครอบครัว ที่พ่อแม่สามารถนำปฏิบัติต่อลูกได้ สถาบัน จึงให้ความสำคัญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลทำให้เด็กพัฒนาการดีขึ้น

ดังนั้นพ่อแม่ควรต้องมีพื้นฐานในการดูแลเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ โดยเน้นในมิติของสัมพันธภาพเชิงบวก การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเสียงหัวเราะในการเล่นกับลูก เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะมองในแง่ความบกพร่องของเด็ก และคาดหวังว่าเด็กจะดีขึ้นจากการรักษาด้วยวิธีต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ

จนลืมสร้างความสุข และแรงจูงใจอยากเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้วิธีในการดูแลลูกได้ที่ https://www.mahidolclinic .com/ หรือทางช่อง Youtube Channel : Mahidol Clinic

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คอลัมน์ รายงานพิเศษ : พัฒนาออทิสติก-เด็กพิเศษ ด้วยโปรแกรม‘THAI Model’จากมหิดล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง