ข่าวสดพระเครื่อง - แมสก์พระเจ้าห้ามโรคหลวงพ่อรักษ์ มอบร.พ.-หน่วยราชการ-ประชาชน

28 ส.ค. 2563 - 14:21 น.

แมสก์พระเจ้าห้ามโรคหลวงพ่อรักษ์ มอบร.พ.-หน่วยราชการ-ประชาชน – ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พร้อมทั้งมีพระดำริ ว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

การนี้ สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดให้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่ว ราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้ง โรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด

พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (หลวงพ่อรักษ์อนาลโย) พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน ศิษย์เจ้าคุณรักษ์” สนองกระแสรับสั่งครั้งนี้ ด้วยการมอบหน้ากากอนามัยพระเจ้าห้ามโรค จำนวน 50,000 ชิ้น พร้อมตั้งโรงทาน แจกหน่วยงานโรงพยาบาล และหน่วยงานข้าราชการ อีกทั้งช่วยเหลือประชาชนทั่วสารทิศ

พระเถระผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระเกจิชื่อดัง เจ้าตำรับตะกรุดมหาบารมี 30 ทัศ

ปัจจุบัน สิริอายุ 48 ปี พรรษา 21 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวงด้วย


เป็นพระนักพัฒนา สร้างความเจริญ รุ่งเรือง ก่อสร้างเสนาสนะ และพัฒนาวัด เรื่อยมา

เป็นพระเถระผู้ดำริ ริเริ่มการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์

นอกจากงานสำคัญนี้ ด้วยน้ำใจเมตตาแก่มวลมหาประชาชน หลวงพ่อท่านเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ตามเขตชุมชนถิ่นทุรกันดารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นต้น

โดยเฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ จะเน้นย้ำอบรมเยาวชนให้เป็นคนดี และมอบเงินทุนสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่ยากจน โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาปีละหลายร้อยหรือเป็นพันคน ตลอดทุกปี

สำหรับ “แมสก์พระเจ้าห้ามโรค” ตัดเย็บด้วยผ้าจีวรใหม่ และนำพระคาถาพระเจ้าห้ามโรคดังมีพระคาถาว่า “นะธัม พุทโธ โรคา อัปเปหิ” สวดท่องภาวนาเช้า-เย็น ประทับ ติดลงในทุกแผ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในยามทุกข์เช่นนี้ โดยมีลูกศิษย์และชาวบ้านในชุมชน ร่วมมือกันตัดเย็บ

ทั้งนี้ ได้มอบให้ประชาชนทั่วไป แล้วยังมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 1.อำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 1,000 ชิ้น 2.ร.พ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 ชิ้น 3.ร.พ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 ชิ้น 4.ร.พ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 ชิ้น 6.ร.พ.ภูมิพลกรุงเทพฯ จำนวน 1,000 ชิน 7.ร.พ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 ชิ้น 8.ร.พ.ดำเนินสะดวก จำนวน 1,000 ชิ้น 9.ร.พ.สมุทรสาคร จำนวน 1,000 ชิ้น 10.ร.พ.บ้านแพ้ว จำนวน 1,000 ชิ้น เป็นต้น

พระครูปลัดสุรินทร์ ภัททมุนี ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา กล่าว เพิ่มเติมว่า วัดสุทธาวาสวิปัสสนาจัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อสงเคราะห์ญาติโยม ดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต่างจังหวัดในถิ่นทุรกันดารมาตลอด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ข่าวสดพระเครื่อง - แมสก์พระเจ้าห้ามโรคหลวงพ่อรักษ์ มอบร.พ.-หน่วยราชการ-ประชาชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง