ทิ้งหมัดเข้ามุม : มนุษย์ประเภทไหน

“รุก กลางกระดาน”

น่าเห็นใจจริงๆ สำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ มา 4 ปี ยาวนานกว่ารัฐบาลเลือกตั้งใดๆ

ต้องมาเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา

หนักหนาเสียจนต้องออกมาตัดพ้อต่อว่าโลกโซเชี่ยล ที่หยามเกียรตินายกฯ ทั้งที่เป็นตำแหน่งสำคัญ มีเกียรติและเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่า

พร้อมระบุว่าความผิดที่สุดของตัวเองก็คือมีความเป็นมนุษย์สูง

แม้จะรู้สึกเวทนาสงสารอยู่บ้าง แต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าความเป็นมนุษย์ที่สูงของพล.อ.ประยุทธ์ นี้เป็นอย่างไร

จึงต้องไปเปิดหาความหมายในพระไตรปิฎก ก็พบว่า คำว่า มนุษย์ มาจาก มนะ หรือ มโน ซึ่งแปลว่า ใจ นำไปสนธิกับคำว่า อุษย์ ซึ่งแปลว่า สูง

จึงแปลว่า ผู้มีใจสูง

นอกจากนี้มนุษย์ยังแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย หรือ มนุษย์สัตว์นรก ได้แก่ มนุษย์ผู้ดุร้าย หยาบคาย ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน

เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นทรมานผู้อื่นสัตว์อื่น เป็นคนไร้ศีลธรรม ไม่มีมนุษยธรรมคือศีล 5 ประจำตัวเลย เป็นมนุษย์แต่ชื่อ ส่วนความประพฤติทางกาย วาจา ใจนั้นเลวทราม ดุร้ายหยาบคายเหมือนสัตว์นรก

2. มนุสสเปโต หรือ มนุษย์เปรต ได้แก่ มนุษย์ผู้มากไปด้วยความโลภ มากไปด้วยตัณหา ชอบลักเล็กขโมยน้อยโลภเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน แย่งชิงวิ่งราวเป็นต้น

3. มนุสสติรัจฉาโน หรือ มนุษย์สัตว์เดรัจฉาน ได้แก่ มนุษย์ที่ขวางศีลขวางธรรม มีโมหะคือความหลงมาก ไม่รู้จักบาป ไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักคุณ ไม่รู้จักโทษ ไม่รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ เช่น บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

4. มนุสสภูโต หรือ มนุษย์แท้ๆ คือเป็นคนเต็มตัว ได้แก่ คนรักษาศีล 5 มั่นเป็นนิตย์ไม่ขาด ไม่ประมาทต่อศีลเพราะศีลเป็นมนุษยธรรม คือเป็นธรรมประจำมนุษย์ ธรรมที่ทำให้คนเป็นคน

5. มนุสสเทโว หรือ มนุษย์เทวดา ได้แก่มนุษย์ผู้มีศีล 5 มั่นเป็นนิตย์ แล้วยังได้พยายามบำเพ็ญกุศลเพิ่มพูนบารมีอยู่เรื่อยๆ เช่น ให้ทาน ฟังธรรม เรียนธรรม ปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ มีหิริคือความละอายต่อบาป มีโอตตัปปะ คือความสะดุ้งกลัวต่อผลแห่งบาปอยู่เสมอ เรียกว่าเป็นผู้มีใจสูงดุจเทวดา เพราะประกอบด้วยเทวธรรม 7 ประการ

ส่วนความเป็นมนุษย์สูงของ พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้าจำพวกไหน

ก็ต้องพิจารณากันต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ชกไม่มีมุม : ภาพบาดตาบาดใจ เพราะเล่นนอกกติกา
บทความถัดไปข่าวข้นคนเข้ม : เอ่ยคำ ตระบัดสัตย์ ของ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” เกิดศัพท์ใหม่ “อย่าเทือกกับกู” (ฮา)