ทิ้งหมัดเข้ามุม : ชีวิตมนุษย์ สำคัญกว่าสิ่งใด

“จ่าบ้าน”

ชีวิตคือเรื่องสำคัญ ยิ่งเป็น ชีวิตคน ยิ่งต้องช่วยกันดูแลรักษาอย่าให้เกิดอันตราย เบื้องต้น จากของคนผู้นั้น ต้องรักษาตัวเองอย่าให้เกิดอันตรายไม่ว่าด้วย กรณีใด โดยเฉพาะการประมาท หรือการเสี่ยง อย่าให้เกิดขึ้น

แม้ภยันตรายจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ในทุกกรณี หากเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรป้องกันตัวเองอย่าเสี่ยงให้เกิด แต่หากเกิดจากมนุษย์ด้วยกัน ควรหาทางระวัง ตักเตือน หรือพยายามยุติปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นในทุกกรณี

เช่นกรณีความขัดแย้งไม่ว่า จะเกิดจากกรณีใด ยิ่งเป็นกรณีความขัดแย้งอันเกิดจากความคิด เกิดจากการแก่งแย่งทรัพยากร เกิดจากการขัดข้องหมองใจ หรือเกิดความเชื่อที่แตกต่างกัน ควรทำความเข้าใจให้เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายด้วยการเจรจา ซึ่งควรมีผู้เป็นกลางมาดูแล

กรณีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากความ ขัดแย้งทางการเมือง บานปลายเป็นเรื่องการถือครองดินแดน กระทั่งการใช้กฎหมายที่เห็นไม่ต้องตรงกัน

ถึงวันนี้ยังไม่สายที่จะนำ การเจรจาสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น

หยุดปัญหาเดิม เริ่มสร้าง สรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ มิดีกว่าหรือ

บทความก่อนหน้านี้ฟังจากปากพี่ชาย หลังรู้ข่าวเจอน้องในถ้ำหลวง พร้อมความในใจที่จะบอก
บทความถัดไปปีติ “ทูลกระหม่อม” ดีพระทัยพบทีมหมูป่า ทรงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ 13 ชีวิต!