ทิ้งหมัดเข้ามุม : สร้างสันติด้วยมนุษย์ เองมิดีกว่าหรือ

“จ่าบ้าน”

มนุษย์แห่งยุคดิจิตอล แม้มีเครื่องมือและกลไกทางวิทยาศาสตร์มารองรับ จนแทบว่าไม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเอง เพราะมี “หุ่นยนต์” มาทำแทน

กระนั้น มนุษย์ยังต้องใช้สมองและสติปัญญาควบคุมให้หุ่นยนต์ทำตามที่มนุษย์ต้องการ

อนาคตของการแย่งชิงทรัพยากร แย่งชิงอำนาจ แย่ง่ชิงพื้นที่เพียงแต่มนุษย์วางแผน สร้างคำสั่งความเชื่อมโยงและกลยุทธ์ผ่านเข้าสมองกลของหุ่นยนต์เท่านั้น ต่อจากนั้นหุ่นยนต์ทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นและบรรจุคำสั่งเข้าไปให้หุ่นยนต์ปฏิบัติตาม 

การทำสงครามโดยหุ่นยนต์ก็เกิดขึ้นในพลันนั้น

เช่นเดียวกับการสร้างสันติสุข หากมนุษย์ต้องการสันติสุขสู่สังคม ทำไมจึงไม่สร้างวิธีคิดเพื่อให้เกิดสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่การเจรจา ต่อรอง นำพาไปสู่อนาคต มากกว่าจมปลักอยู่กับอดีต สร้างความเลวร้ายให้เกิดในปัจจุบันด้วยเล่า

เหตุร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมาสร้างสันติสุขด้วยมนุษย์เอง ดีกว่าจะผ่านไปให้หุ่นยนต์ปฏิบัติการแทนในวันข้างหน้า

บทความก่อนหน้านี้ชกไม่มีมุม : ภัยท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่าใช้สูตรเดิมๆ
บทความถัดไปข่าวข้นคนเข้ม : โศกนาฏกรรมหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน เรือโดนคลื่นยักษ์ซัดอับปาง กระทบท่องเที่ยวไทย ต้องสังคายนาครั้งใหญ่