ทิ้งหมัดเข้ามุม : คะแนนนิยม “บิ๊กตู่” ลดลง

“สมิงสามผลัด”

คสช.บริหารประเทศมาจะครบ 4 ปีแล้ว

ตามธรรมเนียมก็จะมีโพลประเมิน ผลงานของรัฐบาล

คราวนี้ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

ปรากฏว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล บิ๊กตู่ในช่วง 4 ปี เฉลี่ย 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ด้านความมั่นคงได้ 6.14 คะแนน ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย 5.51 คะแนน และด้านสังคมและคุณภาพชีวิตได้ 5.03 คะแนน ด้านการต่างประเทศ 5.02 คะแนน ด้านเศรษฐกิจ 3.60 คะแนน

แต่หากเทียบช่วงรัฐบาลทำงานครบ 3 ปี ซึ่งได้เฉลี่ย 5.27 คะแนน ถือว่า ลดลง 0.21 คะแนน

นอกจากนี้คะแนนยังลดลงในทุกด้าน!!!

การปฏิบัติหน้าที่ของพล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 4 ปี ประชาชนพึงพอใจเฉลี่ย 6.40 คะแนน เมื่อเทียบกับผลสำรวจครบ 3 ปี ได้คะแนนความพึงพอใจ 7.00 คะแนน ถือว่าปีนี้ลดลง 0.60 คะแนน

อีกทั้งคะแนนแต่ละด้านก็ลดลงเช่นกัน โดยด้านการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ลดลงมากสุด 0.80 คะแนน

ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ เรื่องที่คาดหวังจากการทำงานของรัฐบาลตลอด 4 ปี แต่ยังทำไม่สำเร็จ คือ เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 52.2 รองลงมา คือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 11.8 และการจัดให้มีการเลือกตั้ง ร้อยละ 8.3

หลังผลโพลออกมาวันเดียว สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจกจ่ายหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ปีที่ 3 โดยรวบรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.59-12 ก.ย.60

สรุปรัฐบาลมีผลงานโดดเด่นด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การลดความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างสังคม การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ 3,212,070 เรื่อง แก้แล้วเสร็จ 3,160,213 เรื่อง

คิดเป็น 98.39 เปอร์เซ็นต์

แต่ที่แปลกใจ คือ ในรายงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กลับไม่ได้พูดถึงการแก้ปัญหาปากท้อง ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ

และเรื่องการจัดเลือกตั้งในอนาคตเลย

บทความก่อนหน้านี้ชกไม่มีมุม : เหตุเกิดที่ลอนดอน ก่อนขอผู้ร้ายข้ามแดน
บทความถัดไปล่ามือฆ่าแมว ต่อเนื่อง400ตัวแล้ว ล่าสุดทิ้งซากคอขาดหน้าบ้านเจ้าของ