ทิ้งหมัดเข้ามุม : สงบก่อนดีกว่านะครับ

“จ่าบ้าน”

สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่นิ่งพอที่จะบอกว่าสงบเรียบร้อย อาจเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเมื่อถึงเวลานั้น

ด้วยเหตุผลว่า การเลือกตั้งบ้านเมืองต้องสงบ

ความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี อาทิ ยังมีกระบวนการ ก่อความไม่สงบของกลุ่มทางการเมือง ผสมกับการกล่าวอ้าง ของผู้ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนในลักษณะอาชญา กรรม รวมไปถึงความไม่คืบหน้าในการเจรจา

กรณีของกลุ่มกระบวนการทางการเมืองผูกกับการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้นำกระบวน การทางการเมืองที่ยังมีอยู่

ขณะที่เคยมีการนำการเจรจาไปผูกกับประเทศเพื่อนบ้านให้ช่วยเป็นตัวกลาง ซึ่งวันนี้ผู้นำประเทศที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางประกาศ เปลี่ยนบุคคลมาทำหน้าที่นี้แล้ว

ไม่ทราบว่าเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ จะเริ่มมีการเจรจาอีกเมื่อไหร่ และจะนำไปสู่ความสงบได้หรือไม่

กระนั้น อย่าให้ความไม่สงบทำให้ไม่เกิดการเลือกตั้งนะขอรับ

บทความก่อนหน้านี้เผาแล้วศพแม่เฒ่ายากจนชีวิตรันทด-ไร้เงินซื้อโลง กาชาดร้อยเอ็ดระดมทุนช่วยงาน
บทความถัดไปบก.ตอบจดหมาย : บทเรียนเอเชี่ยนเกมส์/ชี้แจงถนนเป็นหลุ่มบ่อที่ปิล๊อก