ความคิดเห็น คือสิทธิเสรีภาพ : ทิ้งหมัดเข้ามุม

ทิ้งหมัดเข้ามุม

ความคิดเห็น คือสิทธิเสรีภาพ : ทิ้งหมัดเข้ามุม

ทิ้งหมัดเข้ามุม : ระหว่างสมัครรับเลือกตั้งถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รู้กันมากแล้วว่าใครเป็นใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งเขตไหน พรรคไหน ใครเป็นคู่แข่งกับใคร โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน    ภาคใต้

เถอะไม่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้น พรรคนั้น จะมีแนวความ คิด อุดมการณ์ อุดมคติอย่างไร ย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้นั้นที่จะแสดงออกในการพูดจาปราศรัยหาเสียง

ตราบเท่าที่บุคคลผู้นั้น พรรค การเมืองนั้น ยังไม่ใช้ความรุนแรง หรือปลุกปั่นให้ประชาชนขัดแย้งซึ่งกันและกันอย่างรุนแรง

เพราะการปราศรัยหาเสียง หากไม่ผิดกฎหมาย ไม่หมิ่นประมาท ไม่ดูหมิ่นซึ่งหน้า ไม่กระทำการใดอันเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

สิทธิเสรีภาพนั้นย่อมเป็นของบุคคลนั้น

แต่การก่อความรุนแรงให้เกิดขึ้นถือว่าเป็นความผิดกฎหมาย

ไม่ว่าจะก่อขึ้นด้วยตัวเอง หรือยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นก่อการขึ้น

ประชาธิปไตยคือสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้สมัครและพรรค การเมืองนั้นเห็นเป็นอย่างไรนับเป็นสิทธิเสรีภาพโดยแท้ ขึ้น กับประชาชนจะเห็นพ้องหรือ ไม่จริงไหมขอรับ

โดย จ่าบ้าน

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้เมาเจอตร.ดับเครื่องเข็นรถ! โดนจับทำประวัติยังทะเล้นเล่นกล้อง ฟ้อนรำโชว์ซะงั้น
บทความถัดไปพลังประชารัฐ พรรคใหม่เส้นใหญ่ : ข่าวข้นคนเข้ม