กว่าเจรจาจบต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิต : ทิ้งหมัดเข้ามุม

กว่าเจรจาจบต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิต

กว่าเจรจาจบต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิต

กว่าเจรจาจบต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิตภารกิจของผมคือการลดการเผชิญหน้าด้วยความรุนแรงด้วยการพูดคุยหาทางออกจะต่อรองกันว่าจะต้องทำอย่างไร อะไรที่ทำได้ก็จะทำเลย อะไรที่มันติดกรอบของกฎหมายให้แก้ไขกันไปด้วยสันติวิธี

พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนปัจจุบัน กล่าวถึงการเจรจาเพื่อนำไปสู่สันติสุขของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีข่าวว่ากลุ่มมาราปาตานีไม่ยอมรับและขอเปลี่ยนตัว

การเจรจาคือการต่อรองเพื่อ ให้ทั้งสองฝ่ายรับผลประโยชน์ จึงต้องใช้ผู้ที่เข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริงเป็นผู้เจรจา ว่าฝ่ายใดต้องการอย่างไร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในที่สุด

การเจรจาปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มิใช่เพิ่งเกิดขึ้น มีการปรับเปลี่ยนแนวทางมาหลายหน ที่สุดเห็นว่า พลเอกอุดมชัยคือ ผู้ที่น่าทำให้การเจรจาปัญหาเพื่อยุติได้ในเวลาไม่นานนี้

ที่ยังเป็นปัญหาคือฝ่ายมารา ปาตานี เห็นว่าต้องรอผลการเลือก ตั้งก่อน ไม่ทราบว่ากว่า จะถึงวันนั้นต้องสูญเสียชีวิตประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ ทั้งสองฝ่ายไปอีกกี่มากน้อย

จ่าบ้าน

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ศึก2ขั้ว-ผู้นำ 2 ฟาก ในสนามเลือกตั้ง : ชกไม่มีมุม
บทความถัดไปข่าวข้น คนเข้ม : ชาวนราแห่ฟังข้ามคืน“ประชาชาติ”ปราศรัย