อย่าให้ถึงวันนั้นเลยขอร้อง : ทิ้งหมัดเข้ามุม

ไฟใต้

อย่าให้ถึงวันนั้นเลยขอร้อง

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

ห้วงสงกรานต์สามสี่วัน ไม่ทราบว่ายังมีเหตุร้ายจากผู้ก่อการร้ายอีกกี่ครั้ง

ช่วงก่อนสงกรานต์ ผู้ก่อการร้ายยังอุกอาจบุกเข้าไปยิงตำรวจตระเวนชายแดนขณะละหมาดเสียชีวิตไปสองศพ

ทั้งที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว ประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย ทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่แทนราษฎรทุกคน

เหตุร้ายที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่าสิบปี บุคคลพวกนั้นมิได้สนใจสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องการก่อเหตุร้าย ทำร้ายผู้คนด้วยอาวุธร้ายแรงเพื่อวัตถุ ประสงค์ใดไม่แจ้งชัด

การก่อเหตุร้ายไม่ว่ากรณีใด เป็นความผิดอาญาต่อกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหน เจ้าหน้าที่บ้านนั้นเมืองนั้นต้องเข้าปราบปรามป้องกันมิให้ก่อการร้ายเป็น เหตุให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายหรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน

หวังว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อย ผู้มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นกรณีใดจะต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

หากยังปล่อยให้ผู้ร้ายฮึกเหิมต่อไป วันหนึ่งประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาดำเนินการเอง แล้วกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐจะหมดความหมาย

โดย จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้สงกรานต์เหนือ มีแต่ฝุ่นหมอกควัน : ชกไม่มีมุม
บทความถัดไปพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ยัน จะรวบรวมได้มากกว่า 251 เสียง : ข่าวข้นคนเข้ม