สามจังหวัดภาคใต้จะเกิดสามประสานได้ไหม

สามจังหวัดภาคใต้จะเกิดสามประสานได้ไหม

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

สามจังหวัดภาคใต้จะเกิดสามประสานได้ไหม – รายชื่อคณะรัฐมนตรีปรากฏออกมาวันก่อน ไม่น่าจะผิดพลาดบกพร่อง แม้ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีดูแลงานความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศคือกลาโหมรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ฝ่ายความมั่นคงภายในประเทศ คืองานตำรวจ

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ดูแลงานความมั่นคงภายนอกฝ่ายทหาร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดูแลความมั่นคงภายใน

เมื่อความมั่นคงทั้งภายนอกและภายในมีพลเอกรวม 4 คน ดูแล กำกับความปลอดภัย เรื่องความสงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะสงบได้ในไม่ช้าไม่นานนี้

ปัญหามีอยู่ว่า ทั้งกลาโหมและตำรวจกับ ศอ.บต. จะประสานสัมพันธ์กันได้ดีมากน้อยเพียงใดที่จะนำภาคใต้ไปสู่ความสงบ ยุติความรุนแรงให้ลดน้อยลงถึงไม่เกิดขึ้นอีกในเร็ววันนี้และในรัฐบาลชุดนี้

หากทั้งทหาร ตำรวจ และศอ.บต. ยังเกี่ยงกันเรื่องการใช้งบประมาณ มีหวังความสงบจะยืดเยื้อไปอีกกี่ปีไม่รู้ได้ ดังที่เกิดขึ้นมาแล้ว

จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้ย้อนคดีเอกยุทธ ต่างกับคดีนักกิจกรรม
บทความถัดไป‘ชวน’ไม่เชื่องช้า กฎระเบียบการแต่งกายส.ส.