สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสว.ชุดใหม่ 200 คน โดยกำหนดวันรับสมัคร 20-24 พ.ค.2567 รวม 5 วัน

กำหนดวันเลือกสว. วันที่ 9 มิ.ย. ระดับอำเภอ วันที่ 16 มิ.ย. ระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิ.ย. เลือกระดับประเทศ

กกต.ระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสว. จะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้

โดยติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครสว.ด้วยตนเอง

ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานเขต

สำหรับวันประกาศผลเลือกนั้น กกต.ยังไม่กำหนด แต่ในเบื้องต้นตามไทม์ไลน์ที่ปรากฏมาก่อนหน้านี้คือวันที่ 2 ก.ค. 2567

จึงเกิดข้อสงสัยและหวั่นเกรงว่า กกต.อาจจะประกาศไม่ทันในวันที่ 2 ก.ค.

ส่วนหนึ่งน่าจะเพราะขั้นตอนการเลือกที่พิสดารซับซ้อน เลือกได้เฉพาะผู้รับสมัครเท่านั้น ทั้งยังเป็นการเลือกในกลุ่มอาชีพเดียวกัน และเลือกไขว้กลุ่ม

รวมไปถึงการที่กกต.ออกกฎระเบียบหยุมหยิม เกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้สมัคร ไม่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ ทำได้ในกลุ่มผู้สมัครด้วยกันเองเท่านั้น

กรณีนี้น่าจะสร้างความยุ่งยากไม่น้อย คาดว่าจะนำไปสู่การร้องเรียนกล่าวหา ซึ่งจะส่งผลต่อการประกาศผลเลือกล่าช้า

ต่อข้อกังวลเหล่านี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แจ้งถึงผู้บริหารสำนักงาน กกต. โดยระบุว่าเตรียมนัดคุยด่วนกับสื่อมวลชน เพื่อบอกว่าจะทำหน้าที่อย่างไรช่วงมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.

แต่เหตุผลที่นัดสื่ออีกประการหนึ่ง คือเรื่องประชาชนยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องการเลือกสว. เท่าที่ประมวลมาคือจะได้สว.แบบไหน จะทำจบใน 60 วันหรือไม่ หรือให้สว.รักษาการต่อไป

“กกต.จะบริหารโรดแม็ปและสถานการณ์อย่างไร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สังคมต้องการความมั่นใจว่า กกต.จะจัดการกับ 3 ข้อสังเกตข้างต้นอย่างไร โจทย์ของสำนักงานกกต.คือต้องสื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ” เลขาฯ กกต.ระบุ

นั่นคือโจทย์ของกกต. สำหรับประชาชนแล้วคาดหวังต่อการเลือกสว.จะเปิดกว้าง และสนันสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้าวตอกแตก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน