อัลวิน หวัง ประธานกรรมการเบลล์โรบอต บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จากฮ่องกง แนะนำ “มาบอต” (Mabot) หุ่นยนต์แบบปลั๊ก-เอน-เพลย์ ตัวแรกของโลก ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะ “สะเต็มศึกษา” (STEM) หรือแนวทางการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง

มาบอต 1 ชุด มาพร้อมกับหุ่นยนต์ลูกบอล 5 ชนิด คือ ตัวควบคุม ตัวประกอบหุ่น ตัวขับเคลื่อน ตัวเชื่อมต่อ ตัวแบตเตอรี่ และตัวเซ็นเซอร์ เมื่อประกอบเข้าเป็นหุ่นยนต์แบบต่างๆ เด็กสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น มาบอตโก และ ไอดีอี เพื่อเขียน คำสั่งการทำงาน ทั้งเปลี่ยนแสง ขับเคลื่อนส่วนล้อ และอีกสารพัด คำสั่งที่จะเพิ่มความสนุกและความท้าทายในการประกอบหุ่นยนต์

แอพพลิเคชั่นมาบอตโกจะมีชุดคำสั่งอย่างง่ายให้เด็กๆ ลากดึงและปรับเปลี่ยนตาม ที่ต้องการ เมื่อชำนาญแล้วเด็กๆ จะฝึกฝนทักษะการโค้ดดิ้งผ่านการออกแบบชุดคำสั่งทางกราฟิกผ่านแอพพลิเคชั่นไอดีอีได้เลย ซึ่งในปัจจุบันให้บริการเฉพาะไอแพดเท่านั้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน