รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต‘ร.8’

10 มิ.ย. 2564 - 08:00 น.

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และวันอานันทมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในสวนสาธารณะพระราม 8 บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

วันเดียวกัน เวลา 14.15 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ไปร่วมพิธี คณะผู้บริหาร และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในสวนสาธารณะพระราม 8 ด้วย


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2477 ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต‘ร.8’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง