วันที่ 29 ก.ย. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ อินโฟกราฟิก ผลงานชุดที่ 1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนได้รับทราบ ดังนี้ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สาย (CCTV), โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม, โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0, การแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน),

การลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561, โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิตอล (DIGITAL PLATFORM), การดูแลสวัสดิการ ตำรวจบ้านพักสวัสดิการตำรวจ, การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย HRD BLUEPRINT, การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ผบ.ตร.จะแถลงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 2 ต.ค. 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน