เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้ว่า สถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 7-13 พ.ค.2566 ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,352 ราย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 14-20 พ.ค. พบ 2,632 ราย และวันที่ 21-27 พ.ค. 2566 พบ 2,970 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ป่วยสะสม 18,039 ราย มีอาการรุนแรง ปอดอักเสบ 425 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 253 ราย และเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 7-27 พ.ค. จำนวน 128 ราย กระจายหลายจังหวัดของประเทศ การติดเชื้อส่วนมากพบในเรือนจำ โรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ทำงาน และชุมชน ทั้งนี้ขอเน้นย้ำ ให้สถานประกอบการและประชาชนยังเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า กรมมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยทุกแห่งประสานดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ สื่อสาร สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด โดยสถานประกอบการยึดหลักจัดการด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ห้องน้ำห้องส้วมสม่ำเสมอ

กรณีสถานประกอบการเป็นระบบปรับอากาศต้องจัดระบบระบายอากาศภายในที่ดี มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ พนักงานมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี รับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ป่วยควรหยุดปฏิบัติงาน พนักงานที่สัมผัสอาหารให้สวมหน้ากากขณะให้บริการ

สำหรับประชาชนสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่คนหนาแน่น หรือพื้นที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท หากมีอาการไม่สบายหรือเป็นไข้ควรสวมหน้ากากเมื่อออกไปนอกบ้าน หมั่นล้างมือเมื่อสัมผัสจุดสัมผัสร่วม ฉีดวัคซีนโควิดครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน