เมื่อวันที่ 18 ต.ค. พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วย พ.อ.สนิท มีแสง ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DIS) กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย ลงพื้นที่เฉวงน้อย และเขาหมาแหงน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างรีสอร์ต-โรงแรม บนพื้นที่ลาดชันเกินกว่ากฎหมายกำหนด ตามที่มีการร้องเรียนของราษฎร 3 จุด ประกอบด้วย ใบแจ้งการครอบครอบที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 170 ขนาดเนื้อที่ 3-2-44 ไร่ นำมาออกเอกสารสิทธิที่ดิน(โฉนด) กว่า 41 ไร่ ใบแจ้งการครอบครอบที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 224 ขนาดเนื้อที่ 1-2-44 ไร่ นำมาออกเอกสารสิทธิที่ดิน(โฉนด) กว่า 14 ไร่ และใบแจ้งการครอบครอบที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 275 ขนาดเนื้อที่ 1-0-48 ไร่ นำมาออกเอกสารสิทธิที่ดิน(โฉนด) กว่า 8 ไร่

จากการตรวจสอบพบว่า การออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยผิดพลาด คลาดเคลื่อน แนวเขตตาม ส.ค.1 ที่ปรากฏในสารบบการออกเอกสารสิทธิที่ดินไม่สอดรับกัน พื้นที่การครอบครองขยายขนาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก (ส.ค.1-บินและบวม) และบริเวณสถานที่จุดก่อสร้างอาคารรีสอร์ต-โรงแรมอยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ ต.ตลิ่งงาม ต.บ่อผุด ต.มะเร็ต ต.แม่น้ำ ต.หน้าเมือง ต.อ่างทอง ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย และ ต.กาะพะงัน ต.บ้านใต้ ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 แต่ทางสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุยได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ทั้งที่บริเวณตรวจสอบเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้าง ซึ่งขัดต่อประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นดีเอสไอ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสรุปสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอรับเป็นคดีพิเศษต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน