ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ครม.จ่อลดราคาเบนซินโซฮอล์ 91ลง2.50บาท

ยกระดับ ‘30 บาทพลัส’ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด แพร่-เพชรบุรี นราธิวาส-ร้อยเอ็ด หลังนายกฯ ถกบอร์ดพัฒนาระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้ง ‘อุ๊งอิ๊ง’ ประธานบริหารขับเคลื่อน ครม.เห็นชอบหลักการลดราคาโซฮอล์ 91 ลง 2 บาท 50 สตางค์ รออนุมัติเป็นทางการสัปดาห์หน้า ‘เศรษฐา’ เรียกถกรัฐมนตรีเพื่อไทย เร่งรัดงานด่วน ขีดเส้นส่งการบ้านใน 2 สัปดาห์ ก่อนร่วม ประชุมสส.เพื่อไทย เตือนให้ความสำคัญ เลือกตั้งท้องถิ่น-เลือกตั้งซ่อมสส. ภูมิธรรมยันโครงการกระเป๋าดิจิทัลไม่ล่มกลางคัน เพื่อไทยประสานเสียง ‘แพทองธาร’ เหมาะสมนั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ พร้อมทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ วิปรัฐบาลสกัดญัตติด่วนพรรคก้าวไกล เสนอชงครม.ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ

30 บาทพลัสนำร่อง 4 จว.
เวลา 13.00 น. วันที่ 24 ต.ค. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 นัดแรก โดยมีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข รวมถึง กระทรวง ทบวง กรมที่มีหน่วยงานแพทย์พยาบาล อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลฯ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสปสช. เข้าร่วมประชุม

มีการหารือถึง 5 ประเด็นเร่งด่วนเพื่อยกระดับ 30 บาท โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ทุกเครือทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล คลินิก แล็บ และร้านขายยา นำร่อง 4 จังหวัด ประกอบด้วย แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นราธิวาส ส่วนการเข้าถึงบริการในเขตกรุงเทพฯ นำร่องที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเตรียมพร้อมโรงพยาบาลราชวิถี2 เป็น โรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในธ.ค.2566

ยกระดับ 30 บาท – นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นัดแรก โดยมีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พิจารณายกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 24 ต.ค.

ตั้ง‘อิ๊ง’ปธ.ระบบสุขภาพชาติ
น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ไทยขับเคลื่อนนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็นระยะมากกว่า 2 ทศวรรษ วันนี้จำเป็นต้องยกระดับโครงการให้สอดคล้องสภาพสังคมและวิถีชีวิต มั่นใจว่าหากนโยบายนี้เสร็จสมบูรณ์ไทยจะมีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นายเศรษฐากล่าวว่า มีการหารือ 5 ประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายยกระดับ 30 บาท ได้แก่ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่, มะเร็งครบวงจร การให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV, สถานชีวาภิบาล การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. และสุขภาพจิต/ยาเสพติด จึงเห็นชอบให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบสุขภาพ แห่งชาติ” ทำหน้าที่ติดตามและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ทั้ง 5 ประเด็น โดยให้ น.ส.แพทองธาร เป็นประธาน และมีกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาวของประเทศ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บัตรปชช.ใบเดียวรักษาทุกที่มค.67
นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. กล่าวรายละเอียดของทั้ง 5 นโยบายว่า การพัฒนาบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพหน่วยบริการทุกระดับ ใน 4 ส่วนคือ ระบบบันทึกข้อมูล ทั้งร.พ.รัฐ ร้านยา เอกชน, ระบบยืนยันตัวตน, ระบบ MOPH Data Hub เช่น ประวัติสุขภาพ สมุดสุขภาพประชาชน ใบรับรองแพทย์ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเชื่อมต่อประชาชน เช่น ไลน์ OA และ แอพพลิเคชั่น โดยนำร่อง 4 จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส โดยมี ร.พ.สังกัด สธ. อว. กลาโหม ร.พ.เอกชน คลินิก และร้านยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ระยะที่ 1 คือ ม.ค. 2567 จะมีประวัติสุขภาพแสดงบนมือถือ ดึงประวัติตนเองเก็บในสมุดสุขภาพ (Health Wallet) ในมือถือ ตัวเอง มีใบสั่งยาหรือแล็บอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงร้านยาและแล็บอัตโนมัติ มีระบบการแพทย์ทางไกลเชื่อมต่อประวัติสุขภาพผ่าน มือถือ มีระบบนัดหมายออนไลน์แจ้งเตือน ส่งยาทางไปรษณีย์หรืออื่นๆ

ระยะที่ 2 เม.ย. 2567 เพิ่มระบบจ่ายเงินทางออนไลน์ ไม่ต้องรอจ่ายเคาน์เตอร์ สามารถจ่ายผ่านมือถือหรือตู้เคออส การส่งตัวไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป ข้อมูลประวัติส่วนตัวและการรักษา มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงต้องมี OTP ของผู้ป่วยก่อนแพทย์ส่งข้อมูลไปได้ ระบบเชื่อมโยงการเจาะเลือดใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยที่บ้านระยะสุดท้าย ขอที่ประชุมเห็นชอบเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน

ธ.ค.นี้เปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบ
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เมื่อเชื่อมข้อมูลทุกระบบประชาชนจะสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ จะเพิ่มคู่สาย สายด่วน 1330 ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในการสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา หากไปรับบริการไม่ได้ตามที่ตกลง นัดคิว นัดแพทย์ออนไลน์ไม่ได้หรือไม่สะดวก ไม่ทราบร้านยาหรือแล็บที่ไปรับบริการ จะเข้าไปเสริมให้ระบบลื่นไหล

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. กล่าวว่า สถาน ชีวาภิบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียง การดูแลประคับประคองจนถึงวาระสุดท้ายชีวิต มาตรการหลักขับเคลื่อนคือ พัฒนาคนรองรับระบบ ชีวาภิบาล 5 พันคน สร้างระบบชีวาภิบาลในทุก ร.พ. เพื่อวางแผนให้ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านและชุมชนได้ ดูแลระบบทางไกล เป้าหมาย 100 วัน คือ มีสถานชีวาภิบาลทุกเขตสุขภาพ 12 แห่ง และใน กทม. 7 เขต 7 แห่ง และพัฒนาการดูแลที่บ้าน โดยใน 100 วัน จะเปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบ ใน ธ.ค.นี้

เศรษฐาแจงทักษิณผ่าตัดไหล่
นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลังการประชุม กรณีสังคมคลางแคลงใจเรื่องการพักรักษาตัวของนายทักษิณ ชินวัตร ว่า ท่านเพิ่งผ่าตัดไปเมื่อ 23 ต.ค. ไม่แน่ใจว่าวันนี้ออกจากห้อง ไอซียูแล้วหรือยัง เมื่อถามว่าในอนาคตนายทักษิณยื่นขอพักโทษต่อได้หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ทุกอย่างต้องเป็นเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อถามว่าที่ผ่านมาได้พูดคุยเรื่องนายทักษิณ กับน.ส.แพทองธาร ลูกสาวนายทักษิณบ้างหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า เมื่อสักครู่ได้ถามกับ น.ส.แพทองธาร บอกว่ามีการเจาะบริเวณหัวไหล่ 4 รู แต่ตนไม่ทราบอาการว่าเป็นอย่างไร

เมื่อถามว่าขณะนี้น.ส.แพทองธาร มีบทบาทมากในรัฐบาล เพราะเป็นรองประธานถึง 2 คณะ นายเศรษฐากล่าวว่า ใช่ ถือเป็นนโยบายใหญ่ของเรา ส่วนจะเป็นการปูทางให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า ต้องถามน.ส.แพทองธารเอง เดี๋ยววันที่ 27 ต.ค. ก็รู้ ถ้าเป็นไปตามข่าวคงใช่ ขอให้ใจเย็นนิดนึง

ด้านน.ส.แพทองธารกล่าวถึงอาการป่วยของนายทักษิณ “อ๋อ! ก็โอเคค่ะ” เมื่อถามถึงกรณีมีชื่อเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส. แพทองธาร พยักหน้ารับ และพูดว่า “อ๋อ”

ครม.เห็นชอบลดโซฮอล์ 91
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯและรมว.พลังงาน เผยว่า วันนี้นายกฯ และครม. เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงพลังงานเสนอ คือ ปรับลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท ภายหลังจากนายกฯสั่งการให้กระทรวงพลังงานไปจัดทำแผนเรื่องลดราคาน้ำมันมา และรายงานความคืบหน้าต่อ ครม.วันนี้

กระทรวงพลังงานได้ข้อยุติขอเสนอปรับลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท โดยใช้แนวทางเดียวกับการปรับลดราคาน้ำมันดีเซล คือใช้กลไกลดภาษีสรรพสามิตแบบเดิม ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างปัจจุบัน โดยที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางและสั่งให้ดำเนินการภายใน 7 วัน แล้วนำมาเสนอต่อที่ประชุม ครม.อีกครั้งให้ทันภายในสัปดาห์หน้า เพื่อขอมติจาก ครม. ซึ่งการลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท จะมีผลทันทีหลัง มีมติ ครม. นับรวมเวลา 3 เดือน โดยใช้เงินอุดหนุนภาษีประมาณ 1,000 ล้านบาท

เศรษฐาถกครม.พท.-เร่งควิกวิน
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมครม. ใน วันเดียวกัน นายเศรษฐาได้เรียกประชุมครม.ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อติดตามงานว่า อะไรที่ทำได้ขอให้เร่งรัดทันที โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัล

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย กล่าวหลังนายเศรษฐา เรียกประชุมรัฐมนตรีเพื่อไทยว่า นายกฯอยากเห็นการทำงานแบบเร่งรัด (Quick Win)โดยเฉพาะเรื่องที่ทำได้ก่อนโดยไม่ต้องใช้เงินให้ดำเนินการก่อน กำหนดให้รัฐมนตรีแต่ละคนแจ้งมาภายใน 2 สัปดาห์ว่ามีเรื่องอะไรที่จะดำเนินการได้บ้าง

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า นายกฯ แจ้งว่าอยากให้รัฐมนตรีไปดูนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา อยากเห็นควิกวินที่กำหนดว่า 3 เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะแถลงให้สื่อทราบ โดยให้ไปรวบรวมมา ทุกพรรคก็รับนโยบายเหล่านี้ไป นอกจากนี้ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานายกฯ มีภารกิจมากจึงเรียกคุยเพื่อเป็นโอกาสให้รัฐมนตรีของพรรคได้พูดคุยกัน และเรียกร้องให้รัฐมนตรีเข้าพรรคเพื่อประสานงานกับสส.ในการรับฟังปัญหา

ยันกระเป๋าดิจิทัลไม่ล่มกลางคัน
เมื่อถามว่าดิจิทัลวอลเล็ตถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก มีข้อกังวลหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่มีอะไรน่ากังวล ทุกอย่างยังเดินหน้า เมื่อถามว่ายังยืนยันจะเดินหน้าได้ 1 ก.พ.หรือไม่เพราะมีข้อท้วงติงเรื่องกฎหมายและงบปี 67 ยังไม่ผ่านสภา นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องรอให้คณะอนุกรรมการเรื่องเงินดิจิทัลหารือ คิดทบทวน เปลี่ยนแปลง ปรับความเหมาะสมตามที่กฎหมายอนุญาต ยืนยันทุกนโยบายที่เราพูดไปจะทำให้สำเร็จทุกเรื่อง เมื่อถามว่ามีกระแสวิจารณ์นโยบายนี้เพิ่งเริ่มนับหนึ่งตอนเป็นรัฐบาล ไม่ได้ศึกษามาก่อน นายภูมิธรรมกล่าวว่า เราทำมาก่อนเป็นปี เพียงแต่คิดเรื่องใหม่ที่ออกนอกกรอบต้องดูรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่านโยบายนี้จะไม่ล่มกลางคัน นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้คุยในที่ประชุม แต่ถ้าถามความมั่นใจก็ต้องบอกว่ามั่นใจ เพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ

รับฟังประชามติ 2 พ.ย.
นายภูมิธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่ แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 กล่าวถึงความคืบหน้าว่า เรื่องรัฐธรรมนูญทำงานคืบหน้าไปมาก อนุกรรมการทั้ง 2 คณะได้เรียกประชุม 25 ต.ค.นี้ ช่วงเช้าเป็นการประชุม คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะศึกษาแนวทางทำประชามติให้สอดคล้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และคณะติดตามรับฟังความเห็น 2 พ.ย.นี้จะพบตัวแทนอีกหลายกลุ่ม ส่วนคณะศึกษากฎหมายก็นำพ.ร.บ.เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เคยมีมาพิจารณาข้อดีข้อเสีย และมติศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งดำเนินการไปได้ด้วยดี และจะมีการรายงานชุดใหญ่เดือนละครั้ง

ชู‘อิ๊ง’เหมาะหัวหน้าเพื่อไทย
นายภูมิธรรม รักษาการรองหัวหน้า พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีกระแสข่าวว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ว่า 27 ต.ค.นี้ จะมีการเลือกตั้งเพื่อสรรหา กก.บห.พรรคชุดใหม่ ส่วนข่าว น.ส.แพทองธารจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ หากถามสมาชิกทุกคนไม่ขัดข้องอะไรและคิดว่ามีความพร้อม เหมาะสม อยู่ที่การตัดสินใจของ น.ส.แพทองธาร เชื่อว่าสมาชิกพรรคทุกคนจะยอมรับและสนับสนุน เพราะมีความพร้อมมากพอสมควร ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ รวมถึงประสบการณ์ทางการเมือง

มีประสบการณ์ทางการเมืองมาตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อย สมัยตั้งพรรคไทยรักไทยถึงเป็นพรรคเพื่อไทย ได้ขึ้นเกือบทุกเวที เดินทางไปเกือบทุกพื้นที่ กระทั่งเกิดวิกฤตการณ์รัฐประหารปี 2549 ก็ได้พบกับประสบการณ์ที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง แต่จัดการ และผ่านมาได้ด้วยดี ความพร้อมของ น.ส. แพทองธาร มีมากพอสมควร ก็อยู่ที่การ ตัดสินใจส่วนตัว ที่อาจต้องพูดคุยกับครอบครัวเนื่องจากมีลูกแล้วแต่หากได้เข้ามาแล้วจะทำให้เพื่อไทยมีความพร้อมมากขึ้น

กั๊กตั้งทักษิณที่ปรึกษา
เมื่อถามว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคซึ่งจะมีคนรุ่นใหม่ร่วมด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ คนรุ่นกลาง เข้ามาบริหารพรรคให้มากขึ้น เพื่อประสานกับคนวัยต่างๆ ทั้งในและภายนอก และภายในประเทศให้ได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อถามว่า หากน.ส.แพทองธาร มาเป็นหัวหน้าพรรค จะเชิญอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร มาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า อย่าเพิ่งไปพูดเลย เพราะตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ในโรงพยาบาล อาการป่วยก็ยังมีอยู่ ยังเร็วไปที่จะพูดเรื่องดังกล่าว

อนุทินโต้ลอยแพเพื่อไทย
ที่ทำเนียบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสพรรคร่วมรัฐบาลพยายามลอยแพพรรคเพื่อไทย หลังมีกระแสด้านลบเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ยืนยันว่าไม่มีการลอยแพ ตนติดตามเรื่องนี้อยู่ หากในอนาคตมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ต้องตรวจสอบ ไม่เช่นนั้นจะมาเป็นนโยบายรัฐบาลไม่ได้ เมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคร่วมต้องช่วยกันสนับสนุน แต่ก่อนจะออกเป็นนโยบายต้องผ่านการพิจารณาของครม. และการตราเป็น พ.ร.บ. เมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลที่นายกฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วเรามีหน้าที่ในการทำให้นโยบายของรัฐบาลให้ได้รับการผลักดัน ไม่มีการลอยแพอยู่แล้ว แต่อยู่ในเรือนแพ หากดูแล้วมีอะไรที่เป็นปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ระเบียบ ต้องคุยกันเพื่อหาทางออกให้ได้

พท.ประสานเสียงเชียร์อิ๊ง
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่เพื่อไทย 27 ต.ค.นี้ โดยมีกระแสข่าวว่าน.ส.แพทองธาร ได้ตอบรับเป็นหัวหน้าพรรคว่า วันดังกล่าวเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และ กก.บห.ชุดใหม่ ขอให้ติดตามว่าจะเป็นใครบ้าง ส่วนกระแสข่าวที่ว่าน.ส.แพทองธารจะเป็นหัวหน้าพรรค และนายสรวงศ์ เทียนทอง จะเป็นเลขาธิการพรรคนั้น ยังเป็นกระแสข่าว ต้องรอให้สมาชิกพรรคเลือกตั้งก่อน หลายคนเห็นว่าน.ส.แพทองธารมีความเหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรค เพราะมีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรู้ ในการขับเคลื่อนพรรคได้

ที่รัฐสภา นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชี รายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุม 27 ต.ค.นี้ เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งมีชื่อของน.ส.แพทองธาร ว่า เป็นไปตามสื่อมีความเหมาะสมมานานแล้ว เพราะมีความพร้อม เป็นวัยที่จะรับผิดชอบบ้านเมือง“ไม่ได้มีอายุมากอย่างผม หัวดำออกก่อนหัวด่อนนำก้น”

วิปรัฐสกัดญัตติแก้รธน.ฝ่ายค้าน
นายอดิศร ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมสภา 25 ต.ค. จะลื่อนระเบียบวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องน้ำ ดิน ลิง ช้าง ที่สร้างความเสียหายขึ้นมา ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับการทำประชามติเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังทำงานอยู่ โดยตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 หากสภาให้บรรจุระเบียบดังกล่าวอาจขัดแย้งกับคณะทำงานของรัฐบาลได้ เนื่องจากผลการหารือที่เกิดขึ้นในสภาก็ยังไม่สามารถส่งถึงครม.ได้ เพราะต้องผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาก่อน

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลเสนอเป็นญัตติด่วนให้สภาพิจารณาเห็นชอบและแจ้งครม.ดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติ สอบถามประชาชนต่อการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยคำถามว่าเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญ 2560 โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เสนอโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.และโฆษกพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนที่นายวันชัย สอนศิริ สว. จี้รัฐบาลให้ออกกฎหมายเรื่องนิรโทษกรรมโดยมองว่าการสร้างความปรองดองล่าช้า นายอดิศรกล่าวว่า เคารพความเห็นนายวันชัย แต่เรื่องนี้นิรโทษกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน รัฐบาลอาจมีความคิดที่จะเสนอกฎหมายประกบ คาดว่าสมัยหน้าคงจะนำเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาพิจารณา ซึ่งในสมัยนี้คงไม่ทัน

เมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลเหมือนจะรวมมาตรา 112 ในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมด้วย นายอดิศรกล่าวว่า เรามองตรงข้ามกันอยู่แล้วถึงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่ได้ เพราะมาตรา 112 เราไม่แตะอยู่แล้วจึงเป็นการมองกันคนละมุม

พริษฐ์เตือนประชาชนจับตาดู
ที่พรรคก้าวไกล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรค กล่าวถึงมติวิปรัฐบาลที่จะเลื่อนนำระเบียบวาระอื่นมาแทรกคิวญัตติของพรรคก้าวไกล เพื่อส่งครม.ให้ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ว่า ไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนระเบียบวาระอื่นเข้ามาแทรก ส่วนที่วิปรัฐบาลกังวลว่าญัตติดังกล่าวจะซ้ำซ้อนกับการทำงานของรัฐบาลนั้น พ.ร.บ.ประชามติ ปี 2564 ระบุการเสนอทำประชามติสามารถเสนอได้ผ่าน 3 กลไกคู่ขนานกัน คือ รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มการดำเนินการ หรือให้ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อ หรือ สส.เป็นผู้เสนอ โดยผ่านความเห็นชอบจากทั้ง 2 สภา คงมีความพยายามหารือกัน ระหว่างวิปทั้ง 2 ฝ่าย ตามระบบรัฐสภา ถ้าจะมีการลงมติ สส.ฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก แต่นอกจากเรื่องตัวเลขแล้ว ประชาชนจับตาดูอยู่ว่าผลจะเป็นเช่นไร และมีความสมเหตุ สมผลหรือไม่

กก.แนะลดเงื่อนไข 1หมื่น
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่า ที่ตนโพสต์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลอาจถึงทางตันแล้วนั้น เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ธนาคารออมสินถือเป็นแหล่งเงินสำคัญที่จะนำมาดำเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 5.6 แสนล้านบาท และไม่พบข้อกำหนดที่จะทำให้ธนาคารออมสินสามารถนำเงินมาให้รัฐบาลใช้ดำเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทได้

จำเป็นต้องปรับเงื่อนไขหลายอย่างเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ และอาจต้องเปลี่ยนการจ่ายเงินจากการจ่ายทีเดียว 10,000 บาท เป็นทยอยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ครอบคลุม 2 ปีงบประมาณขึ้นไป จึงจะมีเงินเพียงพอ เพราะลำพังเพียงการเพิ่มฐานอายุของผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตอาจไม่เพียงพอที่จะลดวงเงินงบประมาณได้ อาจต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความรวยเพื่อจำกัดสิทธิ์การรับเงิน เฉพาะผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก เช่น การกำหนดว่าผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 หรือ 50,000 บาทขึ้นไป จะไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ เชื่อว่าประชาชนเข้าใจได้ เนื่องจากนโยบายนี้ไม่ตรงปกมาตั้งแต่ต้น

เชื่อทำไม่ทันก.พ. 67
หากรัฐบาลยังยืนยันที่จะจ่าย 10,000 บาท ภายในงวดเดียว ด้วยงบกว่า 5.6 แสนล้านบาท มีเพียง 2 วิธีคือ 1.แก้กฎหมายธนาคารออมสิน แต่จะเป็นการกระทำที่ชัดเจน สามารถที่จะพูดมากเกินไปว่าทำเพื่อให้รัฐบาลสามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินได้ 2.ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเงินกู้ แต่เสี่ยงต่อรัฐบาลมากทางด้านการเมือง จึงมองว่ายังเป็นไปได้ที่การแจก 10,000 บาท จะทันก.พ.นี้ แต่จะยากลำบากเป็นอย่างมากในการลุยไฟแก้ไขกฎหมาย รวมถึงพัฒนาซูเปอร์แอพ บล็อกเชน และระบบรองรับต่างๆ ทำให้ความเป็นไปได้น้อยมาก

กก.ชี้สอบสส.ละเมิดเพศรู้เดือนนี้
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคพรรคก้าวไกล ในฐานะคณะกรรมการวินัย เผยความคืบหน้าการสอบสวนกรณีสส.ฝั่งธนบุรี ถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศ คณะกรรมการวินัยได้ข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายค่อนข้างมากแล้ว เมื่อ 23 ต.ค.เป็นประเด็นใหม่ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม จึงต้องแจ้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหารับทราบ จะใช้เวลาสอบผู้ถูกกล่าวหาอีกไม่นานเมื่อเปิดรับฟังความเห็นจากพยานสองฝ่าย คณะกรรมการวินัยทั้งชุดหลักและชุดเฉพาะกิจคงหารือกัน คาดปลายสัปดาห์นี้สามารถสรุปสำนวนส่งกก.บห.พิจารณาเป็นขั้นสุดท้ายได้

ส่วนกรณี สส.ปราจีนบุรี ที่ถูกกล่าวหาลักษณะเดียวกัน มีรายละเอียดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจำนวนมาก ยังต้องพิจารณาข้อมูลในฝั่งผู้ร้องบางประเด็น และเมื่อเรียก ผู้ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลได้ขอเวลาไปหาหลักฐานเพิ่มเติม และอาจต้องสอบปากผู้ถูกร้อง คาดจะสรุปสำนวนต่างๆส่ง กก.บห.พรรคได้ ภายใน ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นกรอบเวลาเดิม พรรคไม่สามารถหนีความรับผิดชอบต่อสาธารณะได้ จะแถลงทุกอย่าง ทั้งขั้นตอน กระบวนการ บทสรุป และหากมีการลงโทษก็ต้องแถลงให้รายละเอียดว่าผลของการกระทำผิดเป็นอย่างไร ลงโทษอย่างไร

ยันได้ฟริเกตไม่เสียประโยชน์
ที่ทำเนียบ นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจากับจีนเพื่อแลกเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกติ ว่า จะไปพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอน จะพยายามกดตัวเลขราคาลง หรือถ้าไม่ลดราคาก็ต้องติดอาวุธมาในเรือ ไม่ใช่ให้แค่เรือเปล่า หากจีนให้ซื้อเรือฟริเกต จะมีราคาจะเท่าไร อาจไม่ใช่ราคา 17,000 ล้านบาท ที่ตั้งจากปีงบ 67 อาจลดลงหรืออย่างไรก็แล้วแต่

เมื่อถามว่าการผิดสัญญาต้องมีค่าปรับหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า เรามี 2 สัญญา ถ้าทำกับเอกชนเรียกการซื้อขาย ถ้าเป็นจีทูจีหรือรัฐ ต่อรัฐ คือข้อตกลง ซึ่งเขียนไว้ท้ายว่าถ้าฝ่ายใด ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงให้มีการเจรจากัน ยังไม่มีการบังคับของสัญญา ยืดหยุ่นได้ เมื่อจีนไม่สามารถทำได้ตามข้อตกลงต้องเจรจากันก่อน

เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลระบุอยากให้ขอเงินคืน หรือหาผลประโยชน์อื่นแทนได้ หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ต้องลองเจรจาบนพื้นฐานของเดิมกันไปก่อน และถ้าไม่บรรลุผลค่อยว่ากันตอนนั้น เรื่องของข้อตกลงในแบบจีทูจีมีมิติความร่วมมือกันหลายด้านที่ต้องคิดควบคู่ด้วย ถ้าคิดแบบขอคืนหรือยกเลิกสัญญาก็จะกระทบกระเทือนความ ร่วมมือด้านอื่นและความสัมพันธ์ด้วย ก็ต้องคิดให้คุ้ม อย่างที่เราไปเยือนจีนครั้งที่ผ่านมา เราขอความร่วมมือกับจีนได้เยอะ ได้อะไรมาเยอะแยะ แต่หากเราจะต้องไปหักกัน เรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจทำให้เสียประโยชน์ ด้านอื่น

นิดเตือนพท.สู้ศึกท้องถิ่น
เวลา 16.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการ ประชุมสส.พรรค นำโดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรค มีนายเศรษฐา และ น.ส.แพทองธาร ร่วมประชุมด้วย

นายเศรษฐากล่าวในที่ประชุมว่า ตน กังวลใจการเลือกตั้งนายก อบจ. และนายก อบต. รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อม สส.ซึ่งเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ส่งเสริมการเมืองระดับชาติ ดังนั้นทุกคนในพรรคควรให้ความสนใจและมียุทธศาสตร์ให้ชัดเจน หวังว่าตั้งแต่ 27 ต.ค.นี้เป็นต้นไป เมื่อมีการเลือก กก.บห. จะเป็นวาระสำคัญของพรรค “ตรงนี้เรายอมไม่ได้ เรามัวแต่ไปทำงานในซีกรัฐบาล ถ้าลืมการเลือกตั้งอบจ.และอบต. ผมว่ามันเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับการเลือกตั้งสนามใหญ่ครั้ง ต่อไป”

ด้านนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สส.เชียงราย รองประธานสภา คนที่ 2 กล่าวว่า เรื่องของการเสนอญัตติและการเสนอพ.ร.บ.ในสมัยประชุมนี้ เรายังไม่มีการเสนอพ.ร.บ.เข้าพิจารณาในสภาเลยสักฉบับ นี่คือความล้มเหลว ญัตติต่างๆ ต้องยอมรับว่าเราสู้พรรค ก้าวไกลไม่ได้เลย พวกเราล่าช้ามากกับการยื่นญัตติ ถ้าหากเพื่อไทยยื่นญัตติจำนวนมาก เชื่อว่าปัญหาที่พรรคก้าวไกลยื่นเสนอญัตติการทำประชามติซ้ำซ้อนคงไม่เกิดขึ้น

สุพัฒนพงษ์ลาออกสส.
ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ นายถาวร เสนเนียม อดีตแกนนำพรรคไทยภักดี เดินทางสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค โดยมี นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯและรมว.พลังงาน หัวหน้าพรรค นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี แกนนำพรรค นายวิทยา แก้ว ภราดัย รองหัวหน้าพรรค ต้อนรับอย่าง อบอุ่น

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมพรรคว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ สส.บัญชีรายชื่อ แจ้งต่อที่ประชุมพรรคว่าได้ยื่นใบลาออกจากสส.บัญชีรายชื่อ มีผล 24 ต.ค.เป็นต้นไป เนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลามาทำงานให้พรรคมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค ยังเป็นประธานสส. พรรค และประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่ ส่งผลให้ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก ขยับขึ้นมาเป็นสส.บัญชี รายชื่อแทน

ขณะที่มีรายงานข่าวว่า นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารองนายกฯ (นาย พีระพันธุ์) และรองหัวหน้าพรรครวม ไทยสร้างชาติ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ต่อ กกต. ตั้งแต่ต้นต.ค.

ครม.ตั้ง‘บิ๊กหลวง’เลขาฯป.ป.ส.
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการ ดังนี้ 1.ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งนางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป

2.ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งน.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

และ 3.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้โอนข้าราชการตำรวจพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน