ชมรมพระเครื่อง - พระกริ่งสุจิตโต

3 ธ.ค. 2563 - 13:39 น.

พระกริ่งสุจิตโต – สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน พระกริ่งสุจิตโต หรือที่ในสังคมพระเครื่องมักจะเรียกกันว่า พระกริ่งบัวรอบ วัดบวรฯ เป็นพระกริ่งที่หายากมาก และเป็นพระกริ่งที่สร้างเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นโอรสหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์และหม่อมเอม ประสูติเมื่อ พ.ศ.2415 มีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ ผนวชเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ. 2430 พระพรหมมุนี (สุมิตโต หมือน) วัดบรมนิวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ.2435 พระพรหมมุนี (กิตติสาโร แพง) วัดมกุฏฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครั้งดำรงพระยศเป็นกรมหมื่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ทรงดำรงสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้

ปี พ.ศ.2439 เป็นพระญาณวราภรณ์

ปี พ.ศ.2446 เป็นพระญาณวราภรณ์ ตำแหน่งพระราชาคณะชั้นพิเศษ

ปี พ.ศ.2455 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามเดิม

ปี พ.ศ.2464 เลื่อนเป็นพระราชาคณะสมณศักดิ์เสมอตำแหน่งพระธรรมพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ปี พ.ศ.2471 เลื่อนเป็นพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์

ปี พ.ศ2488 ทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปริณายก ในราชทินนามเดิม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบ พระราชพิธีภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงสถาปนาสมณศักดิ์และฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชพระอุปัธยาจารย์เป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และถวายพัดแฉกมหาสมณุตมาภิเษก

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ ทรงปฏิบัติพระกรณีย์ที่สำคัญๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการพระศาสนาและประเทศชาติหลายประการ พระกรณีย์สำคัญประการหนึ่งก็คือ ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เมื่อคราวทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนี้ยังทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่อีกหลายพระองค์ มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ เป็นต้น

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร 38 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.2501 พระชนมายุ 84 พรรษา

ในปี พ.ศ.2487 สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ จะมีพระชนมายุครบ 6 รอบ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ได้ทรงจัดหล่อพระกริ่งขึ้นที่หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2487 ตั้งพิธีสวดพุทธาภิเษกในพระอุโบสถ เวลา 09.08 น. สมเด็จทรงจุดเทียนชัยแล้วสวดมนต์ จบแล้วมีการสวดภาณวาร พุทธา ภิเษกต่อเวลา 13.51 น. พระกริ่งที่หล่อคราวนี้เป็นครั้งแรกในสมัยที่ทรงครองวัด ทรงมีพระประสงค์ให้เรียกว่า “พระกริ่งสุจิตโต” ตามพระนามฉายาของสมเด็จฯ แต่ในสังคมพระเครื่องก็มักจะเรียกกันติดปากว่า “พระกริ่งบัวรอบ วัดบวร” เนื่องจากพุทธลักษณะของพระกริ่งรุ่นนี้ มีฐานเป็นกลีบบัวรอบฐานพระ การบรรจุเม็ดกริ่ง โดยการคว้านก้นเป็นโพรง บรรจุเม็ดกริ่ง แล้วปะกันด้วยแผ่นทองแดงบัดกรีด้วยตะกั่ว ก้นมักเป็นแอ่งบุ๋มตรงกลาง จำนวนการสร้างประมาณ 300 องค์

พระกริ่งสุจิตโต เป็นพระกริ่งที่หายาก เนื่องจากจำนวนการสร้างน้อย และเป็นที่หวงแหน ปัจจุบันสนนราคาค่อนข้างสูงครับ

ในวันนี้ผมได้นำรูปพระกริ่งสุจิตโตจากหนังสือทำเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ โดยคุณมอนต์ จันทนากร มาให้ชมกันครับ

ด้วยความจริงใจ
แทน ท่าพระจันทร์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ชมรมพระเครื่อง - พระกริ่งสุจิตโต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง