สตรี - ธารน้ำใจกาชาดไทย บรรเทาวิกฤตโควิด-19

27 ม.ค. 2564 - 13:19 น.

ธารน้ำใจกาชาดไทย บรรเทาวิกฤตโควิด-19 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทย กระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนภูมิภาคผ่านสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ด้วยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากไร้และขาดแคลน อาทิ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม และเข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตนเองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระหว่างวันที่ 9-14 ม.ค. 2564 ดังนี้

วันที่ 9 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มแก่ผู้กักตนเองในพื้นที่ 12 อำเภอ จำนวน 692 ราย และวันที่ 11 ม.ค. ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 40 ราย

วันที่ 12 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มแก่ผู้กักตนเองในพื้นที่อำเภอสรรพยา จำนวน 37 ราย

วันที่ 13 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มแก่ผู้กักตนเองในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน 1 ราย

วันที่ 14 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มแก่ผู้กักตนเองในพื้นที่ 15 อำเภอ จำนวน 879 ราย

วันที่ 13 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 102 ราย

วันที่ 13 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มแก่ผู้กักตนเองในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จำนวน 26 ราย

วันที่ 13 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มแก่ผู้กักตนเองในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 3 ราย และวันที่ 14 ม.ค. ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 56 ราย อำเภอบ้านโฮ่ง 15 ราย อำเภอป่าซาง 45 ราย อำเภอเมืองลำพูน 221 ราย รวมทั้งสิ้น 337 ราย

วันที่ 14 ม.ค. เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้พ้นจากการกักตัว จากกองอำนวยการศูนย์สถานที่กักกัน องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ณ หมู่ที่ 5 บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง

นอกจากนี้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย มีคำสั่งให้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอระงับการจัดงานกาชาดประจำปีในช่วงนี้ และให้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ ศบค. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” หรือติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ สอบถามโทร. 1664

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สตรี - ธารน้ำใจกาชาดไทย บรรเทาวิกฤตโควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง