โครงการบาดาลสู้แล้งเมืองเพชร – ที่บ้านนาขึงหนัง หมู่ 8 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

ดร.ยุทธพลกล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำร่วมกันดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เมื่อมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินที่ไหนต้องเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งน้ำของพี่น้องประชาชน

ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 212,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี และสำหรับโครงการที่บ้านนาขึงหนังแห่งนี้ผลิตน้ำอุปโภคได้ 105,120 ลูกบาศก์เมตร/ปี บริการประชาชนได้ 880 คน/วัน และผลิตน้ำบริโภคได้ 3,380 ลูกบาศก์เมตร/ปี บริการประชาชนได้ 450 คน/วัน

ช่วยภัยแล้ง – ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทส. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ช่วยภัยแล้ง ที่บ้านนาขึงหนัง หมู่ 8 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน